Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2022

Gudrais, Diženais un Nevienaldzīgais Dievs. Kādi izteicieni Viņu kaitina visvairāk

Vecāku bauslis un pensija. Harmonija vai konflikts

Latvijas demogrāfiskais portrets. Vai bēgļi mums palīdzēs? 24.04.22

Jūs neko nespējat izdarīt bez Manis. Efektīvas sadarbības kritēriji. 20.04.22.

Cik mūsu ir patiesībā? Laipni lūdzam uz atklātu sarunu

Mūsu Pasā Svētki ir Kristus. Saruna no garīgās varas pozīcijas 17.04.22