Mūsu Pasā Svētki ir Kristus. Saruna no garīgās varas pozīcijas 17.04.22

Sveicam jūs, dārgie draugi, un sirsnīgi apsveicam ikvienu no jums lielajos svētkos: Kristus ir Augšāmcēlies!!! Patiesi augšāmcēlies!!!

Tajā rītā eņģeļi parādījās raudošajām sievietēm pie kapa un sacīja: "Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies!!!"

“Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts - Kristus.

Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm" (1.Kor. 5:7-8).

Atklāsme par Kristus augšāmcelšanos radikāli maina un pārveido cilvēka likteni.

"Bet Es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas? Elle, kur ir tavs iznīcības spēks? Un tomēr līdzcietība Manu acu priekšā paliek apslēpta!" (Hozejas 13:14)

Pasā Svētki ir visspilgtākais pierādījums Dieva mīlestībai pret kritušo cilvēci. Kā Ādamā visi mirst, tā visi dzīvos Kristū.

Neviens nav atcēlis identitātes likumu.

Mēs bijām Viņā, kad Viņš nomira. Mēs bijām Viņā, kad Viņš augšāmcēlās. Mēs bijām Viņā, kad Viņš atgriezās pie Debesu Tēva. Un šodien mēs esam nosēdināti kopā ar Viņu debesīs.

Lūk, mūsu pozīcijas Kristū Jēzū.

"Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām" (Kol. 2:13-15).

Mūsu Pasā Svētki nav zaķi vai krāsotas olas ar kēksiem. Mūsu Pasā ir saruna no varas pozīcijām.

Tas ir iepriekš pastāvējušās velna varas sabrukums. Gadsimtiem seno verdzības sistēmu sabrukums.

Šeit ir vēl trīs svarīgi mūsu Pasā Svētku aspekti:

Viņš atņēma spēku dēmoniskajiem pirmsākumiem - Viņš tos autoritatīvi pazemoja - Viņš uzvarēja tos ar Sevi.

Lūk, Tas Kungs, Kādam mēs kalpojam un pielūdzam. Lūk, Kura aizbildniecībā mēs pastāvam līdz pat šai dienai.

Dievs paaugstināja un pagodināja Jēzu

Pāri pār zemes un debesu vārdiem.

Jērs tronī, karaliskā kronī,

Lai tiek pagodināts!!!

Pilnībā šo vēstījumu varat redzēt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas