Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: oktobris, 2022

Laiks ir īss. Redzi, es nāku drīz. Reportāža no Viļņas

Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle. Gatavošanās novembra konferencei. 26.10.22.

Uzmanieties, lai jūs neatrastos pie aizslēgtām durvīm. 16.10.22.

Kustībai "Jaunā paaudze" tuvojas dzimšanas diena!!!

Kvieši un nezāles vienā tīrumā. Dieva Valstība uz zemes bez retušas un grima. 10 satraucoši fakti. 12.10.22.

Austrumvācija. Rādeberga. Mācītāj Rūdolf un Nadežda – tie ir jūsu svētki!