Kvieši un nezāles vienā tīrumā. Dieva Valstība uz zemes bez retušas un grima. 10 satraucoši fakti. 12.10.22.

"Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas" (Mateja 6:31-33).

Kristus nāca, vispirms lai atklātu mums Debesu Valstības noslēpumus. Lielākā daļa līdzību vienmēr sākās ar vārdiem Debesu Valstība līdzīga... Galu galā, pirms kaut ko meklēt, ir jāzina, kas tas ir.

Zināt par priekšmetu un būt ar pareizu priekšstatu par to ir divas dažādas lietas. Zināšanas bez atklāsmēm nespēs mūs glābt.

"Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām Viņš uz tiem nerunāja, lai piepildītos, ko pravietis runājis, sacīdams: es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma" (Mateja 13:34-35).

Runa ir par pēdējo laiku notikumiem. Par Otro atnākšanu. Un kāda tad izskatīsies šī Dieva Valstība?

"Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana" (Mateja 13:41-42).

Ko??? Vai tad tiešām Viņa Valstībā ir kārdinājumi un tie, kas dara netaisnību??? Taču iedomājieties, jā. Laipni lūgti reālajā pasaulē!!!

Tas Kungs vēlas sagraut ilūzijas un mītus par ideālu sabiedrību uz zemes. Jebkura idealizācija novedīs pie vilšanās. Lūk, kāpēc mums ir nepieciešams skaidrs, reālistisks skatījums uz Dieva Valstību.

Nu, Jēzus vienkārši ģeniāli noformulēja šo atklāsmi – kvieši un nezāles tajā pašā tīrumā.

Līdz noteiktajam laikam viņi būs kopā Dieva Valstības teritorijā. Cilvēki, kuri ir nelikumīgi un taisnīgie.

Svētie, ar tīru sirdi un savā sirdsapziņā aptraipītie. Korumpēti reliģiskie farizeji un gaidāmās godības vēstneši.

Lūk paradoksālais priekšstats par Dieva Valstību uz zemes. Pamīšus nezāles un kvieši.

Taču, paldies Dievam, pļauja nāks. Tajā dienā taisnīgais Tiesnesis parādīs atšķirību starp tiem, kas kalpo Tam Kungam, un tiem, kas nekalpo. Starp tiem, kas godā savu Dievu, un tiem, kas to nedara.

"Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!" (Mateja 13:43)

Jūsu ievērībai – vēstījums ar vispārīgo nosaukumu Dieva Valstība uz zemes bez retušas un grima. 10 satraucoši fakti.

Pilnībā dievkalpojumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā)

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas