Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Atzīmēts

Kungs, vai maz ir to, kas tiks izglābti? 26.03.23.

"Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās? Es jums saku: Viņš viņu lietu izlems visai drīz. Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?" (Lūkas 18:7-8) “Bet kāds Viņam jautāja: "Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?" (Lūkas 13:23) Uz tūkstošiem krusta karu fona Āfrikā, Indijā, Pakistānā un pat Eiropā izklausās tik dīvains jautājums. Mēs redzam, cik daudz cilvēku pēc sprediķa stadionā iznāk lūgt par grēku nožēlu. Neviļus rodas jautājums: cik no viņiem patiesībā nonāks debesīs? Vai tiešām maz ir izglābto? Sakiet, vai tas ir jautājums vai ironija? Vai uzaicinājums iznākt priekšā un atkārtot lūgšanu tiešām ir pestīšanas garantija? Es lūdzu jūs, nesteidzieties atbildēt. Te ir par ko padomāt. Glābšana nav cilvēka, bet Dieva kompetence. Galu galā grēciniekus glābjam nevis mēs, bet Kungs Jēzus Kristus. Viņš ir Pestītājs un Glābējs, un mēs esam tikai sludinātāji. Tāpēc jautājums ir Viņam: vai

Jaunākās ziņas

Divi svarīgākie baušļi. Sakrālais trīsstūris un loģiskā secība. 17.03.23.

Aiga Rotberga. Nurgula Mamirova. Starptautiskā kristīgo ārstu asociācija. 15.03.23.

Svinīgais noslēgums. Pārņemtie un izstumtie ceļā uz mērķi. 12.03.23.

Viņa apsolījumi ir mūsu drošības garantija. 05.03.23.