Ģenerālā gatavošanās janvāra lūgšanu maratonam

"Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.

Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās" (Mateja evaņģēlijs 6:16-18).

Šodien Tas Kungs mūs gatavoja gaidāmajam janvāra gavēnim. Tas viss atgādināja detalizētas instrukcijas pirms atbildīgas distances Olimpiskajās spēlēs.

Šķiet, ka pazīstami, labi zināmi noteikumi. Taču lieta ir tāda, ka zināt noteikumus ir viena lieta.

Bet to iedzīvināšana dzīvē ir pavisam cita lieta.

Šeit ir daži no tiem, kas tika paziņoti dienu iepriekš.

Kura priekšā tu staigāsi, no tā tu arī saņemsi savu atlīdzību.

Un nav nekādu garantiju svētībām šajā gadā, jo nav cilvēku spēkos mainīt šodienas situāciju.

Bet, ja jūs staigājat Tā Kunga priekšā, Ābrahāma svētība ir garantēta.

Pats Dievs viņam sacīja: staigā Manā priekšā un esi nevainojams, tava alga ir liela.

Un šodien ir mūsu izvēle. Jautājums nav par to, būs vai nebūs gavēnis. Protams, ka būs.

Bet pacenties skaidri atbildēt pats sev: kura priekšā tu gavēsi un uz kuru tu gatavojies atstāt iespaidu?

Mana lūgšana ir, lai šis janvāra gavēnis būtu saskaņā ar Dieva gribu. Ne cilvēku priekšā, bet Tā Kunga priekšā.

Lai Ābrahāma svētība, atlīdzība un atmaksa šogad nonāktu pār visām patiesajām “Jaunās paaudzes” draudzēm.

Gavēnis pēc Dieva gribas atver debesis un aizver elli. Velna apkaunošana un Dieva godības un spēka atraisīšana padara mūs par uzvarētājiem.

Let It Be! 
Let It Be!! 
Let It Be!!!
Let It Be!!!!

Lai notiek tā, lai būtu tā nākamajā 2024. gadā!

Lūgšanu programma 2024. gada gavēņa janvārim

Pirmdiena

Atceries visu ceļu, pa kuru vadījis Tas Kungs

Liecības par Dieva brīnumiem un pateicība par visām svētībām aizvadītajā gadā

Otrdiena

Dieva griba ir jūsu svēttapšana

Pārbaudi mani, ak Dievs, un uzzini, vai neesmu uz bīstama ceļa

Radi manī tīru sirdi, ak Dievs, un atjauno manī pareizu garu

Trešdiena

Iestāšanās par savu zemi. Pašreizējo notikumu analīze

Aizlūguma lūgšana par dievišķo iejaukšanos valsts politiskajā dzīvē

Dievs, svētī Latviju!

Ceturtdiena

Draudzes vīzijas atjaunošana. Iekšējā sakārtotība. Draudzes izaugsme. Evaņģelizācija.

Aizbildniecība un žēlsirdība

Ikmēneša izglītojošo kalpošanu atsākšana NG Cinema formātā

Piektdiena

2024. gada svarīgāko notikumu prezentācija

"Sargi uz sienām" - martā

Pravietiskās pielūgsmes konference – jūlijā

Mūzikla “12 gadus vēlāk” pirmizrāde JP 35. gadadienā - novembrī

Sestdiena

Gara vienotība draudžu miera savienībā

Teoloģijas un stratēģisko programmu centralizācija

Bībeles universitātes izveide, pamatojoties uz Jaunā pasaules uzskata Alfa kursa

Svētdiena

Janvāra gavēņa svinīgais pateicības nobeigums

Derības atjaunošana

Svētais Vakarēdiens

Šo svētdienas vēstījumu pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas