Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle. Gatavošanās novembra konferencei. 26.10.22.

“Tas Kungs nāk kā varonis, kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu, Viņš liek atskanēt kara saucienam, Viņš nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem.

Ilgi jo ilgi Es klusēju un valdījos, bet tagad Es kliegšu kā dzemdētāja, elsdams un pūzdams reizē" (Jesajas 42:13-14).

Lūk, mūsu Kunga portrets. Skolotāja. Audzinātāja. Galu galā mūsu Debesu Tēva, Kurš radīja visu nepieciešamo, lai mēs būtu tādi paši kā Viņš.

Un ko Viņš ierauga pēc tam? Viņš redz, nu, vienkārši mežonīgu antireklāmu. Viņš neieraudzīja cilvēku uzvedībā Savu ģenētiku, Savu cieņu, Dievišķo varu.

Tas Viņu ne tikai kaitina. Viņš ir uz tiem aizkaitināts un dusmu pilns. Kā jūs saprotat, tās ir smagas pretenzijas, ko Debesu Tēvs metis izraēliešu vadoņiem.

“Kurlie, klausaities! Aklie, skataities un ieraugait! Kas ir tik akls kā Mans kalps un tik kurls kā Mans vēstnesis, ko Es sūtu? Kas ir tik akls kā Mans uzticamais, tik akls kā Tā Kunga kalps!

Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis; ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis" (Jesajas 42:18-20).

“Bet viņi tomēr ir nospiesta, noplicināta un izlaupīta tauta, kas sagūstīta novietota alās un ieslodzīta cietumos; tie ir kļuvuši citiem par laupījumu, un nav neviena, kas teiktu: atsvabini tos!" (Jesajas 42:22).

Cik nopietna saruna. Nu, gluži vai izrēķināšanās starp To Kungu un Viņa tautu. Un no tā mums ir jāpaņem nopietnas pamācības.

Kungs ir kategoriski pret mūsu mazvērtību un invaliditāti. Ja ir acis, tām ir jāredz. Ja ir ausis, tām ir jādzird. Un, ja galva ir uz pleciem, tai ir jādomā loģiski un konstruktīvi.

Visvairāk Kungs bija sašutis par viņu lēnprātīgo padevību ienaidniekiem un verdzisko pazemību apstākļiem. Neviens nesaka "dodi atpakaļ".

Kungs vienkārši ir sašutis. Kur ir jūsu cieņa? Kur ir jūsu pretestība? Kur jūsu protests?

Būt vājam, sagūstītam un aplaupītam - tā nav Mana problēma, saka Tas Kungs. Tā ir jūsu apzinātā un personiskā izvēle, kas Mani aizvaino un apkauno To, Kurš jums deva visu nepieciešamo uzvarai. Bet jūs pagriezāt tai muguru, dodot priekšroku sakāvei un kapitulācijai.

Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle. Dažiem tā būs svētīga, krāšņa un uzvaroša. Un kādam tā garantē kaunu un negodu. Izvēle ir mūsu ziņā.

Tieši par to tika runāts trešdienas dievkalpojumā.

Iesaku paskatīties. Jūs nenožēlosiet (Tulkojums Latviešu valodā):

https://youtu.be/jMUx0YNiYTY

Starp citu, atgādinu, ka tagad katra trešdiena, līdz pat novembra konferencei, būs gavēņa un lūgšanu diena. Pievienojieties. Kopā mēs gatavosim ceļu Tam Kungam mūsu Kustības 33. gadadienai.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas