Vecāku bauslis un pensija. Harmonija vai konflikts

"Tad rakstu mācītāji un farizeji nāca no Jeruzālemes pie Jēzus un sacīja: "Kāpēc Tavi mācekļi pārkāpj vecaju likumus? Jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi."

Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: "Kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ?

Jo Dievs ir pavēlējis: godā savu tēvu un māti! - un: kas tēvu vai māti nolād, tam būs mirt. Bet jūs mācāt: ja kas saka uz savu tēvu vai māti: kas tev no manis nāktos, lai ir Dievam par upuri, - tam nevajagot vairs godāt savu tēvu vai māti. Tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ" (Mateja 15:1-6).

Pēc pēdējās diskusijas par demogrāfijas tēmu, dzima tās loģisks turpinājums.

Ģimene nav tikai bērni. Viņu dzimšana, audzināšana. Un kā ar tās pašas ģimenes dibinātājiem? Kā ir ar vecākiem? Un, ja mēs esam tik rūpīgi apsvēruši bērnu likteņa sākotnējos aspektus, kā ir ar viņu vecāku galīgo un noslēdzošo likteni?

Galu galā šī ir nūja ar diviem galiem. Bērnu liktenis sākumā un kāds ir vecāku liktenis beigās.

Vienosimies – mēs neesam bieži dzirdējuši jautājumu: kas ir pensija, un kad tā pirmo reizi parādījās Izraēlas tautā?

Visā 90. gadu Atmodas laikā es neatceros nevienu sprediķi vai mācību par šo tēmu. Vai nu cītīgi apgājām, vai nebijām nenobrieduši.

Tā kā mēs savu likteni veidojam pēc Svēto Rakstu standartiem, kas nozīmē, ka Izraēlas vēsture ir mūsu kamertonis, tad par pensionēšanos nav ne vārda.

Vecāku liktenis nebija valsts, bet gan viņu bērnu rokās. Tieši vecāku bauslis bija tas, kas garantēja tēviem un mātēm svētīgas vecumdienas.

Kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Taču... jautājumi paliek. Jautājumi pārdomām un praktiskiem risinājumiem.

Jūsu uzmanībai - šādas Autorprogrammas darba kārtība: Vecāku bauslis un pensija. Harmonija vai konflikts.

Vai pensionēšanās ir attaisnojums no vecāku baušļa vai arī papildu piemaksa?

Kāpēc vecāku bauslī ir prasība par bērniem, un vecākiem nav pienākuma vākt mantu bērniem? Vai arī tas ir noklusējumā?

Rūpes par vecākiem vecumdienās ir bērnu vai valsts pienākums? Un kas nosaka pensijas vecumu un rīcībspējas robežu?

Kas ir veco ļaužu pansionāts, vai tas ir labi vai slikti? Vecākus nodot šādā iestādē vecumdienās - kā to var raksturot, no Bībeles viedokļa? Kā tas saskan ar vecāku bausli?

Ieliec sevi viņu vietā. Un kā jūs reaģētu uz šādu jūsu bērnu ierosinājumu vecumdienās būt ārpus mājām?

Un kas ir vecums? Vai tas ir izdzisis skats, novājināts ķermenis un ubagošana? Vai zināšanas par dzīvi nopietnākā un nobriedušākā līmenī?

Kam draud vientuļas vecumdienas, un kuram tās nedraud? Kurš gan var droši pateikt, ka briedums ir labāks par jaunību?

"Dēstīti Tā Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi, lai paustu, ka Tas Kungs ir taisns, mana patvēruma klints, un tajā nav netaisnības" (Psalms 92:14-16).

Lūdzu, sūtiet savas domas par šo. Mēs noteikti iepazīsimies un centīsimies tās publiskot nākamajā raidījumā.

Komentāri

Populāras ziņas