Gudrais, Diženais un Nevienaldzīgais Dievs. Kādi izteicieni Viņu kaitina visvairāk

Mēles varā ir gan dzīvība gan nāve. Pēc saviem vārdiem cilvēks tiks tiesāts vai attaisnots.

Par katru velti teiktu vārdu cilvēks dos atskaiti tiesas dienā.

"Tai pašā laikā notiks, ka Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu! Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā. Viņi gan cels atkal namus, bet paši tajos nedzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus, bet nedzers no tiem vīnu.

Tā Kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, Tā Kunga diena! Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā!" (Cefanijas 1:12-14)

Tā Kunga pirmā pretenzija attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri izplata apmelojumus un melus attiecībā uz savu Kungu.

Pati ļaunprātīgākā un aizskarošākā antireklāma Dieva tautas vidū: Tas Kungs nedara ne labu, ne ļaunu. Kam vajadzīgs tāds Kungs?

Šādas antireklāmas izplatītāji pļaus to, ko iesējuši. Saskaņā ar jūsu ticību, lai tā būtu jums.

"Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā" (Cefanijas 1:12).  Zaimošana nekad nepaliks nesodīta.

Pāri visam sargi savu sirdi, no kurienes ir dzīvības avoti. Vēro, lai tā nesacietē un nenocietinās. Kad jūs dzirdat Dieva Dēla balsi, nenocietiniet savas sirdis, kā kurnēšanas laikā tuksnesī.

Nocietināta sirds ir bīstama problēma. Nocietināta sirds pārmet un apsūdz Dievu. Un tas kaitina Dievu... Un Viņš noteikti reaģēs.

Gandrīz nemanāma sacelšanās izvēršas kurnēšanā, bet pēc tam atklātās pretenzijās un galīgā konfliktā.

"Un atkal pār mani nāca Tā Kunga vārds: "Cilvēka bērns, kas tā pie jums Israēla zemē par parunu, kad jūs sakāt: dienas paiet, tā paiet arī visas redzētās parādības?

Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: Es izbeigšu šīs parunas lietošanu Israēlā. Saki tiem turpretim: ir tuvu pienācis laiks, lai sāktos visu redzēto parādību piepildījums" (Ecēhiēla 12:21-23).

Par katru velti izteiktu vārdu cilvēks dos atskaiti Dievam. Uzmanīgi vērojiet, kuri teicieni dominē jūsu vārdu krājumā. Jo Tas Kungs iznīcinās ne tikai aizskarošus, zaimojošus vārdus, bet arī tos, kas tos izrunā.

Nepareizs priekšstats par Dievu var izspēlēt nežēlīgu joku. Un pazudināt jūs. Nedodiet velnam vietu. It īpaši savā grēksūdzē. Nekonfliktējiet ar Viņu. Meklējiet Viņa vaigu un paļaujieties uz Viņu no visas sirds.

Lūdziet, lai kļūstat par Viņa reklāmu un Viņa godības atspulgu virs zemes.

Vēstījumu pilnībā varat skatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas