Alfa kurss Jauns pasaules uzskats. No Atmodas Evaņģēlija līdz Valstības Evaņģēlijam. 11/08/2023

Bez Dieva Valstības atklāsmēm draudze cietīs neveiksmi.
Tās uzvaras garants ir Valstības Evaņģēlijs, kas tiks pasludināts pa visu zemes virsu.
Kā pāriet no Atmodas Evaņģēlija uz Valstības Evaņģēliju.
Pirmais atslēgu saišķis – Tēvreize un Kalna sprediķis
Alfa kurss. 13. Seminārs. Aleksejs Ļedjajevs

"Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils.

Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts" (Mateja 24:9 -13).

Kā jūs saprotat, uz spēles tiek likts ne tik daudz draudžu skaits, bet gan to ticības kvalitāte. Galvenais jautājums ir, cik lielā mērā tās ir piesātinātas ar atklāsmēm par Mūžību, kuras veido spēcīgu garīgo imunitāti.

Beigu laika apstākļos Tas Kungs nošķirs miesīgās draudzes no garīgajām. Miesīgās zaudēs un ies bojā. Garīgās uzvarēs. Izpildījušas Lielo Uzdevumu, tās iemantos visu.

"Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals" (Mateja 24:14).

Nē, nevis velna vai antikrista programmas tuvina cilvēces vēstures beigas, bet gan patiesā draudze kura izpildīs Lielo Uzdevumu. Pateicoties tai, Valstības Evaņģēlijs tiks pasludināts visā Visumā par liecību visām tautām.

Visas tautas dzirdēs šo vēstījumu. Un tikai pēc tam pienāks visas cilvēces vēstures beigas.

Bez atklāsmes par Debesu Valstību mēs esam neaizsargāti. Zemes, beztiesiskās un dēmoniskās valstības var mūs maldināt un iznīcināt.

Bet draudzi, kas bruņota ar atklāsmēm par Debesu Valstību, elles vārti nekad neuzvarēs.

Lūk, kāpēc Dievs mūs virza no parastā Atmodas Evaņģēlija uz Valstības Evaņģēlija līmeni.

Šo nodarbību pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas