Alfa kurss Jaunais pasaules uzskats. Vasarsvētku diena un Bābeles tornis. Svarīgākās vēsturiskās paralēles. 25/10/2023

“Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda. Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās, un teica cits citam: "Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim," - jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā. Un tie teica: "Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi."

Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un Tas Kungs sacīja: "Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu."

Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu" (1. Mozus 11:1-9).

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pastāv dziļa iekšēja saikne starp Vecās Derības notikumiem Babilonijas pandemonijā un Jaunās Derības notikumiem Vasarsvētku dienā.

Abos gadījumos valodas bija notikumu centrā. Abos gadījumos notika globāls lingvistisks brīnums.

"Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut...Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt..." (Mācītājs 3:1-5)

Bābeles torņa sabrukums ir laiks, kad Dievs izkaisīja akmeņus.

Notika globāls lingvistisks brīnums – svešvalodu dzimšana. No monoetniskās civilizācijas Tas Kungs pārcēla cilvēkus uz daudznacionālu pasaules struktūru.

Tātad, ko nozīmē darbības vārds “sajaukt” valodas?

Notika sava veida dziļa cilvēku zemapziņas pārprogrammēšana. Spēja izteikties pēkšņi pārgāja uz pavisam citu informācijas plūsmu.

Cilvēks turpināja saglabāt harmoniju ar sevi, taču apkārtējiem viņš vairs nebija saprotams.

Un Vasarsvētku dienā Dievs atkal savāca šos akmeņus.

Jeruzalemē Tas Kungs sapulcināja dažādas tautas, lai tās apvienotu un kristītu ar Svēto Garu. Lai atgrieztu viņiem dialektu, kas pastāvēja pirms Babilonijas, zudušās Dieva valstības valodu. Un pasludinātu Jeruzalemi par pasaules galvaspilsētu.

Dievs vēlas, lai Dieva Draudze pretstatā Bābeles idejām izplatītu kristietību līdz pat pasaules malām, globalizējot Dieva Valstības ideoloģiju.

Šī ir tikai pēdējās nodarbības aisberga redzamā daļa. Ļoti iesaku noskatīties šo materiālu pilnībā (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas