Tā Kunga spēks parādījās slimo dziedināšanā, kuri ticēja savam brīnumam. 16/07/2023

"Un notika, kādā dienā Viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzālemes. Un Tā Kunga spēks Viņam bija, ka Viņš varēja dziedināt.

Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts; un tie lūkoja to ienest un nolikt Viņa priekšā. Un, neatrazdami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā.

Un, redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: "Cilvēks, tavi grēki tev piedoti" (Lūkas 5:17-20).

Mēneša trešajā svētdienā ir mūsu dziedināšanas dievkalpojums. Lai izvairītos no visa veida kropļojumiem, reliģiskām galējībām un manipulācijām,

piedāvāju jūsu ievērībai savu pašreizējo izpratni par šo svētdarbību.

Kristus izmantoja 90% sava laika, lai mācītu. Apgaismotu. Mainot mūsu pasaules uzskatu un līdz ar to arī dzīvesveidu. Ak, kā Viņš sapņo, pateicoties savai mācībai, atjaunot mūsos Savu tēlu un līdzību.

Ne velti Viņu sauca par Skolotāju, nevis par Ārstu. Un Viņš sauca Savus sekotājus par mācekļiem, nevis pacientiem. Bet zīmes un brīnumi ir sekundārs faktors, kas pavada apgaismības procesu.

Atzīsti apskaidrību par primāro – zīmes un brīnumi notiks viegli un vienkārši. Bet, ja, pretendējot uz  brīnumiem, ignorē mācību, nesaņemsi ne vienu, ne otru.

Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka zīmes un brīnumi Evaņģēlijā notika ne tik daudz pēc Jēzus gribas, bet gan pēc pašu trūcīgo cilvēku ticības.

Pietiek atgādināt kaut vai Bartimeju, vai virsnieku, vai māti, kas aizbilda par savu apsēsto meitu. Vai arī stāstu par paralizētā dziedināšanu, kuru tikko lasījām.

Patiesa ticība ir garīgs magnētisms starp Dievu un cilvēku.

Bet šīs svētdarbības primārajai iniciatīvai jāpieder cilvēkam. Parādi Viņam savu ticību, un Viņš parādīs tev savus brīnumus. Saskaņā ar tavu ticību, lai tev notiek.

"Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā" (Ebrejiem 11:6).

Tā Kunga spēks parādījās tikai to pacientu dziedināšanā, kuri ticēja savam brīnumam. Paralizētā gadījumā Viņš redzēja viņa draugu ticību. Un asiņojošās sievietes gadījumā Viņš sajuta viņas ticības pieskārienu.

Jebkurā gadījumā no Viņa sāka izplūst spēks un dziedināja ne visus pēc kārtas.

Bet tikai tos, kuri to pieprasīja un personīgi tai pieslēdzās. Dziedinošā spēka detonators ir to ticība, kam tā ir vajadzīga, un nekas cits.

Tāds ir mūsu skatījums uz dziedināšanas kalpošanu šodien.

Vēstījumu pilnībā varat apskatīt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Dievkalpojuma nobeigums (lūgšana par dziedināšanu) ir pievienots.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas