Starptautiskais mācītāju retrīts. Rīga. 20.-23.04.23.

Pagājusī nedēļa bija galēji piesātināta. Īpaši nedēļas nogale.

Aicinājām vadītājus no draudžu vecāko virsnieku tuvākā loka pilnveidot savas prasmes.

Pašreizējā sarežģītajā starptautiskajā situācijā ar konfliktiem, daudzi diemžēl nevarēja ierasties.

Kurš varēja, tas varēja. Un kurš nevarēja, es gribu ticēt, viņš varēs nākamreiz.

Dēļ kā mēs pulcējāmies un kāds bija galvenais mērķis? Atbilde ir vienkārša. Lai, atstājot Kristus mācības pirmsākumus, steigtos pretī pilnībai.

Lai no grāmatas materiāla Ejiet un māciet, pārliecinoši pārietu uz nākamo līmeni. Uz detalizētu Mūžības Atklāsmes izpēti.

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Tas Kungs savlaicīgi mūs pārved uz jaunu orbītu.

Ja šī atklāsme nebūs caurstrāvojusi mūsu kristīgo pasaules uzskatu, mācību, mūsu sludināšanu, evaņģelizāciju un pielūgsmi, mēs būsim mazvērtīgi. Mēs paliksim pagātnē un zaudēsim.

Īstais Evaņģēlijs galu galā nav pielāgošanās zemes apstākļiem. Evaņģēlija jēga ir sagatavot Draudzi mūsu Kunga Otrajai atnākšanai, Kurš atnāks, lai to ievestu Mūžības dziļumos.

Lūk, kāpēc atklāsmes, kas nav saistītas ar Mūžību, nav atklāsmes. It īpaši, ja runa ir par Debesu Tēvu un Viņa Vienpiedzimušo Dēlu. Tie var būt pieņēmumi, spekulācijas un pat reliģiskas doktrīnas, tomēr ne atklāsmes būtība.

Bezsākuma un no iesākuma Esošais. Galvenās Mūžības personas ir Tēvs un Dēls. Eksistē ārpus laika, telpas un matērijas.

Stāsts par Jēzu Kristu nesākās ar Ziemassvētku silīti un nebeidzās ar Pesaha svētkiem.

Viņa dzimšana Mūžības dziļumos pirms laikmetiem ir visu sākumu sākums visā Visumā. Viņš ir tas, Kurš bija, Kurš ir un Kurš nāks.

Tas apvienoja visas pasaules vēstures pagātni, tagadni un nākotni.

Trīs dienas paskrēja nemanot. Ne mazāko šaubu – mācītāju mērķauditorija bija notverta un sajūsmināta. Vienaldzīgu un neieinteresētu cilvēku nebija.

Centāmies darīt visu nepieciešamo, lai šī pasākuma dalībnieki justos ērti visos trīs līmeņos.

Lai viņi justu komfortu un viesmīlību gan garā, gan dvēselē, gan miesā.

Bet pats svarīgākais, lai vēsti par Mūžību varētu izšķīdināt ticībā un izplatīt tajos reģionos, kur viņi kalpo.

Esmu bezgala pateicīgs visiem, kas bija tieši iesaistīti šajā nozīmīgajā notikumā.

Tiksimies pēc sešiem mēnešiem.

Komentāri

Populāras ziņas