Zināmi pasažieri nezināmos vilcienos. Nezināt no kurienes un kurp ir ceļš uz nekurieni. 29.03.23.

"Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "Es Esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma." Tad farizeji sacīja Viņam: "Tu pats liecini par Sevi; Tava liecība nav patiesa."

Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eju. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eju" (Jāņa 8:12-14).

Es zinu, no kurienes esmu nācis un kurp dodos, bet jūs nezināt ne vienu, ne otru. Tieši tajā bija paslēpts galvenais Kristus konflikts ar tā laika reliģiskajiem vadītājiem. Esmu pārliecināts, ka tas turpinās līdz pat šai dienai.

Viņš redzēja visus Dieva procesus no to pabeiguma viedokļa. Pirms kaut ko sākt, Kristus, apspriežoties ar Tēvu, aprēķināja pat visus savas programmas sīkumus no sākuma līdz pat beigām. Nav brīnums, ka viens no Viņa vārdiem ir Alfa un Omega.

Un ko Tas Kungs šodien teiktu mums, mūsdienu kristīgajai vadībai?

Vai esat pilnībā izpratuši, kurp jūs vedat cilvēkus? Un vai jums nedraud tā pati diagnoze, ko Viņš reiz izteica: akli vadītāji ved tādus pašus aklos pretī bezdibenim?

Un ko Viņš teiktu šodien, ienākot mūsu draudzē? Vai Viņš neredzētu, kā slavenus pasažierus aizved draudzes vilcieni, kas zina, kurp? Nezināmā virzienā.

Es domāju, ka ir par ko padomāt un pārskatīt savu ceļvedi. Dodi Dievs, lai tas nekad neizskanētu mūsu adresē.

Galu galā, pat ja zinat no kurienes, bet nezinat, kurp mēs virzāmies - tas ir ceļš uz pazudināšanu. Vairāk nekā divi miljoni pameta Ēģipti, taču viņi nevarēja ieiet apsolītajā zemē.

No kurienes viņi iznāca -  to viņi zināja. Bet kurp, par to viņi tā arī netika skaidrībā, un tāpēc nomira tuksnesī. Un tie bija kā tēli mums, kas esam sasnieguši beigu laikus.

Bez patiesas Svētā Gara vadības mēs varam uzkāpt tiem pašiem grābekļiem. Tāpēc kā apskaidrojošs trauksmes signāls izskan tādi vēstījumi kā šajā trešdienā.

Nezināt, kurp un no kurienes, nozīmē nezināt neko. Es ļoti iesaku noskatīties vēstījumu pilnībā (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas