Tomēr uz Tavu vārdu es izmetīšu tīklu. Evaņģēlijs bez retušas un grima. 18.01.23.

"Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas.

Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: "Dodies uz augšu un izmet savus tīklus." Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest" (Lūkas 5:1-5).

Paradoksāla aina.

Vēl nebija draudzes. Vēl nebija neviena mācekļa, nemaz nerunājot par apustuļiem. Bībeles skolas nebija. Uz ielām vēl nebija neviena evaņģēlista. Bet ļaudis jau drūzmējās pie Viņa, lai klausītos Dieva Vārdu. Lūk, Evaņģēlijs bez retušēšanas un grima.

Vai kāds man var izskaidrot šo fenomenu??? Bez jebkādām reklāmām vai skrejlapām Viņam sekoja tūkstošiem cilvēku. Pie tam ne tik daudz zīmju un brīnumu dēļ, bet gan lai uzklausītu Dieva Vārdu.

Man tas joprojām nav izprotams. Kāds ir šādas nacionālās vienotības un solidaritātes noslēpums?

Es atkārtoju, draudzes vēl nebija.  Topošie apustuļi joprojām zvejoja. Jēzus bija viens, bez komandas. Nav organizatoriski administratīvā biroja. Nemaz nerunājot par menedžeriem vai tirgvedības specialistiem.

Bet, neraugoties ne uz ko, cilvēku pūļi drūzmējās ap Viņu, lai dzirdētu Dieva Vārdu. Tauta ilgojās pēc veselīgas mācības.

Kas tad viņus tik kvalitatīvi apvienoja un noskaņoja uz pareizā viļņa?

Lai gan nebija iespējams viņus uzskatīt par apdalītiem šajā ziņā. Galu galā katru sabatu tika mācīta Tora. Šķiet, ka viņu reliģiskā izglītība bija regulāra un sistematizēta. Tradicionāla. Un skolotāju trūkumu viņi arī nejuta.

Un tomēr... Šis trīsdesmitgadīgais iesācējs rabīns radikāli atšķīrās no visiem pārējiem.

Uz degradējošās reliģiskās sistēmas fona Viņa reitings ar katru dienu strauji pieauga, arvien vairāk un vairāk. Viņa kalpošana jūras krastā ir vēl viens pierādījums tam.

Un, beidzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: "Dodies uz augšu un izmet savus tīklus." Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest." Un, to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa.

Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: "Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot." Un, savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja Viņam līdzi" (Lūkas 5:4-6, 10-11).

Šķiet, ka tajā dienā Tas Kungs saviem pirmajiem mācekļiem parādīja, kādai vajadzētu izskatīties Jaunās Derības kalpošanai.

Tas Kungs viņiem deva priekšstatu par tās draudzes nākotni, kuru viņi reiz vadīs.

Kā cilvēki sekoja Man, tā viņi sekos jums. Tāpat kā uz Mana Vārda jūsu tīkli bija pārpildīti, tā arī uz Manu vārdu jūsu draudzes būs pārpildītas ar izglābtiem cilvēkiem.

Tas ir tikai pārskrienot. Bet pilnā mērā jūs varat redzēt šo neparasto kalpošanu šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas