Kad gavēnis kļūst par prieku un līksmiem svētkiem. Janvāra gavēņa nobeigums. 15.01.23.

Un lūk arī ilgi gaidītais finišs. Maršruts bija garš, bet ne nogurdinošs.

Dievs nekad neuzliek mums nepanesamas nastas. Viņa jūgs vienmēr ir labs. Viņa nasta vienmēr ir viegla.

Tieši tāds izrādījās tekošā janvāra gavēnis.

Daļēji tas atgādināja skolu. Daļēji konferenci. Daļēji lūgšanu rekolekcijas. Nu, ja saskaita visu kopā - mūsu labo tradīciju gada sākumā.

Pēdējās trīs dienas noritēja ar pieaugumu. Viņš mūs atceras. Viņš apmeklē un apbalvo – tāda bija piektdienas dievkalpojuma tēma.

Galvenā praktiskā detaļa. Viņš atceras ne tikai mūsu vārdus. Viņš atceras darbu, ko Viņš mums uzticēja. Un tas nozīmē, ka Viņš apmeklēs mūs ne jebkurā vietā.

Tikšanās vietu mainīt nedrīkst– tā ir mūsu aicinājuma un kalpošanas teritorija. Vēstījumu pilnībā varat skatīt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Sestdien mēs aizlūdzām par Ukrainu. Mēs runājām par šķelšanās problēmām un vienotības nozīmi mūsu Kustībā.

Pati vienotības tēma bez atklāsmes ir abstrakta un spekulatīva. Kas tik par to nerunā. Mums jāzina, ka vienotība atšķiras no vienotības.

Viena ved uz svētībām. Otra ved uz pazudināšanu. Kādas vienotības daļa mēs šodien esam?

Dieva Valstības vienotība ir nosacījums uzvarai pār tumsas valstību – tā saucās sestdienas sprediķis. Dievkalpojumu divās daļās varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iestāšanās par Ukrainu

Dieva Valstības vienotība ir nosacījums uzvarai pār tumsas valstību

Un visbeidzot svētdienas noslēdzošais, svinīgais janvāra gavēņa noslēgums.

Viņa roka ir izstiepta pār mums no sākuma līdz beigām. Es biju tik priecīgs, redzot šo svētīgo ainu.

Dieva tautas vienotība. Līderu un mācītāju vienotība. Vienotība pielūgsmē, iestāšanās lūgšanās un veltīšanā.

Starp citu, arī pēdējais dievkalpojums sastāvēja no divām daļām.

Kad gavēnis kļūst par prieku un līksmiem svētkiem – tā es nodēvēju savu pēdējo vēstījumu šīs kalpošanas pirmajā daļā. Un otrās daļas galvenais saturs tradicionāli bija Svētais Vakarēdiens.

Pilnu ierakstu varat redzēt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Īstens gavēnis nav nekas cits kā nopietns pieteikums nākotnes svētībām. Pieteikums debesu dārgumiem, kas patiesi atnes pārvērtības un pārmaiņas.

Un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka pēc gavēņa Tas Kungs reaģēs un atbildēs. Un divdesmit trešajā gadā debesu dārgumi pārveidos mūsu zemes esamību.

Vēlreiz izsaku dziļu pateicību visiem, kas bija kopā ar mums un lūdza un gavēja. Mēs esam kopā, un tas ir spēks. Noticiet, Tas Kungs darīs nesalīdzināmi vairāk, nekā mēs domājam vai prātojam.

Esiet svētīti. Gaidiet atbildes no debesīm. Un nekad neaizmirstiet: šis gads nav zaudējumu un sakāves laiks. Nākamais gads ir milzīgu uzvaru un ieguvumu laiks.

Mīlu un svētīju. Nemainīgi jūsu mācītājs Aleksejs

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas