Kāpēc pie Tā Kunga mūs atved problēmas, bet problēmu risinājumi ved prom no Viņa? 13.11.22.

"Sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.

Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama" (5. Moz. 8:11-14).

Saskaņā ar Radītāja ieceri problēmu risinājumiem vajadzētu mūs tuvināt un apvienot ar Kungu, bet, diemžēl. Mūsu miesīgā un samaitātā būtība dara tieši pretēji.

Cilvēka atmiņa ir tik īsa, ka, aizmirstot savus grūtos laikus, mēs aizmirstam arī Kungu, Kurš mūs svētī un izved brīvībā.

Nezinu pat, kā šo fenomenu nosaukt. Visticamāk, tas ir īsas atmiņas lāsts. Vai garīga amnēzija. Vai arī varbūt vienkārši egoisms. Nocietināta un nepateicīga sirds.

āpat kā tie spitālīgie, kurus nepatikšanas saveda kopā, gandrīz saradoja. Bezcerīgā situācija viņus vienoja pat lūgšanā Kungam. Bet, tiklīdz problēma tika atrisināta, visi aizbēga, kur nu kurais.

No desmit tikai viens atgriezās, lai pateiktos Jēzum. Un tika uzdots jautājums: "Kur ir pārējie deviņi?"

Izrādās, ka ticība ir ne tikai brīnuma saņemšana no Viņa, bet arī palikšana ar Viņu pēc tam. Un nekādā gadījumā nepamest un neaizmirst Viņu.

Ak, cik lieliski stāsts sākās. Bet cik necili tas beidzās. Ak, kā problēmas var mūs vienot. Ak, kā problēmu risinājumi var mūs sadalīt un izklīdināt pa pasauli.

Izrādās, ka dažkārt problemātiskiem un apdalītiem cilvēkiem ir daudz vieglāk būt vienotībā, nekā dziedinātiem, veseliem un it kā pašpietiekamiem.

Šāda parādība pastāv, šķiet pretēji gan loģikai gan taisnīgumam.

Par ko Tas Kungs brīdināja Savu izredzēto tautu: "Raugieties, lai jūsu sirds nekļūtu lepna un jūs neaizmirstu To Kungu".

Vai tiešām mūs ir jāvieno ar To Kungu un vienam ar otru tikai problēmām? Nē un tūkstoš reižu nē! Nedodi Dievs.

Es nepārstāstīšu šo interesantāko tēmu. Iesaku noskatīties šo vēstījumu pilnībā (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas