Mīlēt. Kalpot. Sasniegt mērķi. Un tā, lai ne ienaidnieki, ne draugi nepatraucētu. 25.05.22

"Bet Jēzus sešas dienas pirms Pashā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie Viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar Viņu sēdēja pie galda.

Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju.

Bet viens no Viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk Viņu nodeva, sacīja: "Kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par trīs simti sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem?" Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un, maku turēdams, piesavinājās iemaksas.

Tad Jēzus sacīja: "Laid viņu, to viņa manai bēru dienai ir pataupījusi! Jo nabagi vienmēr ir pie jums, bet Es neesmu vienumēr" (Jāņa 12:1-8).

Tātad, Jānis sīki apraksta to, kas notika Jēzus dzīvē sešas dienas pirms Golgātas. Kā Viņš, priekšnojaušot un paredzot gaidāmās ciešanas un mocekļa nāvi, cienīgi izgāja cauri banāliem, ierastiem, cilvēciskiem apstākļiem.

Turēdams sevi rokās, nenovērsdamies uz mazsvarīgo, Viņš redzēja Sev līdzās sirsnīgu draudzību un mīlestību. Un turpat līdzās Jūdas nodevīgo zemiskumu.

Tomēr izskaidrošanās nebija. Notika vakarēdiens. Bez ķīviņiem un ķildām.

Nu, bet ārā - reliģiski politiskās sistēmas nepielūdzamā agresija un naids. Intrigas un sazvērestības. Draudi, viltus un apmāns.

Kāda gan vajadzīga savaldība un prāta spēks bija vajadzīgi, lai nenorautos. Neviltos un nepadotos.

Un tas bija tik viegli, atsaucoties uz cilvēku neizpratni un paša vientulību, nocietinoties, atmest visu un aiziet no distances. Bet...

Mērķis Viņam vienmēr bija svarīgāks par apstākļiem.

Ne draugi, ne ienaidnieki no tuvākā loka nevarēja liegt Viņam īstenot Savu misiju uz zemes.

Viņš nekad neliecās esošajam režīmam, pildot Debesu Tēva gribu.

Atklāti un bez kompromisa nosodīja sapuvušo reliģiski politisko varu, nosaucot lietas to vārdā. Tā ir patiesas draudzes būtība un aicinājums.

Kad esi savienots ar Debesu Tēvu, tev ir absolūti vienalga, ko cilvēki runā. Bet, ja šīs saiknes nav, tu būsi sabiedriskās domas ķīlnieks Dieva pretinieku nometnē.

Lūk, tāds sarežģīts, kontrastējošs vēstījums izskanēja pagājušajā trešdienā. Šeit varat noskatīties pilnu versiju (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas