Aizbildniecība un drošības faktors mūsdienu apstākļos. 08.05.22.

Drošības jautājums vienmēr ir bijis un paliek aktuālākais. Es domāju, ka to saprot pat bērni.

Jo tikai maksimālas drošības apstākļos var veidot ģimeni, karjeru. Iegūt izglītību un pilnvērtīgi attīstieties, sasniedzot savus mērķus.

Kara apstākļos tas nav iedomājams. Pamēģiniet pārnest šo programmu uz Ukrainas teritoriju. Un jau tūkstošo reizi pārliecināmies, cik šis aspekts ir svarīgs mūsu dzīvē.

Kur nav aizsardzības un drošības, tur nevar būt pilnvērtīga attīstība. Un tad mūsu priekšā atveras loģiska saite. Drošība nav iedomājama bez patronāžas.

Tāds pakalpojums kā mecenātisms ir diezgan izplatīts dažādās mūsu dzīves jomās. Sākot no ģeopolitiskajām sfērām, beidzot ar personīgajiem likteņiem.

Patronāža ir protekcionisms, lobēšana vai, kā tautā saka, jumts. Kas aizbilst vai piesedz, tas mūs sargā un glābj. Tāpēc izglābto glābšanas procesā galvenā loma ir aizsardzības faktoram.

"Un par Benjamīnu viņš sacīja: "Tā Kunga mīļais, tas dzīvos pie Viņa drošībā, Viņš to apsegs ik dienas, un tas mitīs starp Viņa kamiešiem" (5. Mozus 33:12).

"Bet priecāties būs visiem, kas cer uz Tevi: arvienu viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi.

Lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu. Jo Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām" (Psalms 5:12-13).

"Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!" (Psalms 91:1-2)

Tēma ir aktuāla kā nekad agrāk. Vai attiecībā uz garīgo, vai no valsts drošības viedokļa.

Pilnā mērā šo dievkalpojumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas