Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags mūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību

"Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā;

tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu; ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoja vairāk, kā cerējām, - sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Tad mēs lūdzām Titu, lai viņš, kā jau iesācis mūsu vidū šo ziedojumu lietu, novestu to līdz galam.

Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību" (2. Korintiešiem 8:1-6, 9).

Iedomājieties, apustulis Pāvils, cita starpā, tieši organizēja un vadīja humāno palīdzību starp draudzēm. Viņš bija lietas kursā, kurš šobrīd plaukst un kurš atrodas nabadzībā un cieš. Tāpēc globālā patronāža bija viņa kalpošanas neatņemama sastāvdaļa. Ne tikai garīgā atbalsta ziņā, bet arī materiālā un finansiālā ziņā.

Tad lūk, mūsu pašreizējā stratēģijā šis aspekts ir izšķirošais. Es vēlos jums pastāstīt, kā mēs iedzīvinam izlasīto fragmentu saistībā ar cietošo Ukrainas tautu.

Ļoti īsā laikā kopš kara sākuma man ir bijušas sarunas ar daudziem kristiešu vadošajiem vadītājiem. Un visi kā viens uzskaitīja savas vajadzības nākamajā prioritārajā secībā – pirmkārt, transports. Otrkārt, finanses. Un, treškārt, humānā palīdzība visā tās dažādībā.

Pēc tā apsēdāmies un sarēķinājām izmaksas. Bez solītajiem mērķziedojumiem Ukrainai, bez uzkrātās draudzes desmitās tiesas, man arī nesen bija dzimšanas diena. Un kā jūs noprotat, tas viss kopā nonāca vienā katlā. Tur. Uz Ukrainu. Jūsu uzmanībai trīs reportāžas no turienes.

Pirmā reportāža. Mariupole

Karstākais karadarbības punkts. Es apbrīnoju tādus varoņus kā Genādijs Mohņenko un tos, kuri ir ap viņu. Kuri vada savu kalpošanu frontes līnijā. Kuri no sabombardēšanas izved tos, kas vēl dzīvi.

Zaudējot pat pašus tuvākos, viņi turpina glābt nolemtos. Tāpēc, lai Dievs jūs sargā un sargā visos ceļos.

Pēc īsām sarunām ar Genādiju viņa palīgi saņēma mūsu pasta sūtījumu un nopirka to, kas viņiem tik ļoti trūka.

Ir patīkami tā strādāt. Konkrēti. Izmantojot uzticamus un uzticamus kanālus. No rokas rokā. Kā rakstīts, parādiet tikumu savā ticībā un tikumā atziņu.

(Krievu valodā)

Otrā reportāža. Sumi pilsēta

Netālu no Krievijas - Ukrainas robežas atrodas Sumi pilsēta, kurā atrodas mūsu draudze, kas pilnībā piedzīvoja, kas ir militāra agresija.

Mūsu palīdzība ir nonākusi arī šeit. Patiesībā transports ir prioritāte numur viens.

(Krievu valodā)

Un cik patīkami dzirdēt šādas atsauksmes. Un šī ir tikai viena no vairākiem simtiem JP draudžu cietošās Ukrainas teritorijā. Tāpēc iespēju robežās atbalstām viņus arī finansiāli.

Apbrīnoju, cik drosmīgi un varonīgi Andrejs piekrita uzņemties atbildību par visu JP garīgo ģimeni Ukrainā.

Bet viņš varēja palikt kaut kur Polijā vai Vācijā un vadīt no turienes. Patiešām, šādos izmisīgos apstākļos mēs patiesi iepazīstam sevi un viens otru.

(Krievu valodā)

Trešā reportāža. Slavjanska

Vēl viens karstais punkts. Slavjanska.  Vieta, no kuras patiesībā sākās karš. Un kurš, ja ne mācītājs Pjotrs Dudņiks, to zina no pirmavota.

Un atkal tā pati tēma - cilvēku evakuācija no apšaudīšanas un bombardēšanas.

"Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaugt" (Salamana pamācības 24:11).

Šī Rakstu vieta viņiem ir praktiska stratēģija katru dienu. Un kā glābt nolemtos, ja nepietiek transporta. Un tas, kas ir, bieži tiek pakļauts apšaudēm.

Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka kopā ar citiem partneriem varējām palīdzēt Pētera komandai iegūt vēl vienus ratus.

Iedomājieties, ar 63 sēdvietām.

(Krievu valodā)

Lai Jēzus Kristus Asinis ir uz šī transportlīdzekļa. Un eņģeļi viņu pavada visos ceļos.

Un, protams, ka Pēteris nevarēja nenoreaģēt uz šādu ieguvumu (Krievu valodā).

Pēc tik siltiem un pateicīgiem vārdiem esmu vienkārši sajūsmā. Kā gan citādi, ja debesis tev smaida. Nav lielākas laimes, labi, vismaz kādu darīt laimīgu.

Svētīgāk ir dot. Laikam tieši šeit slēpjas mūsu briedums. Tas, ko mēs izlasījām pašā sākumā.

"Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību" (2. Korintiešiem 8:9).

Dievs svētī Ukrainu!!! Dievs svētī Latviju!!!

Ja vēlaties finansiāli atbalstīt Ukrainu šajā grūtajā laikā, varat pārskaitīt savus ziedojumus uz mūsu draudzes kontu, kā Maksājuma mērķi atzīmējot: Palīdzība Ukrainai.

https://ng.lv/lv/donation/

https://payments.ng.lv/

Komentāri

Populāras ziņas