Kas tad būs Jēra Līgava – Izraēla vai Jaunās Derības draudze? 20.02.22.

Ticiet man, ka ne dīkstāves, ne arī doktrināras ziņkārības dēļ es nolēmu ienirt šajos dziļumos. Laikam ir pienācis laiks nopietni padomāt par savu nākotni.

Vai tiešām mūs nekad nav interesējis jautājums: kur tad būsim mēs? Vai šis kāzu jautājums skar mūs kaut kādā veidā, vai arī mēs ar to nerēķinamies? Un, ja mūs tomēr tur uzaicinās, tad kādā lomā mēs tur būsim un kādā statusā?

Esmu pārliecināts, ka Jāņa prātā raisījās līdzīgi jautājumi. Tādēļ tas Kungs reaģēja. Viņš taču vienmēr iet pretim meklējošajiem.

"Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja: "Nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu."

Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi nokāpjam no debesīm no Dieva" (Atklāsmes 21:9-10).

Apsolīja parādīt Jēra līgavu, bet tā vietā Jānis ieraudzīja lielo pilsētu Jeruzālemi. Tāpēc ej nu saproti, kur šeit ir Līgavainis un kur Līgava. Galu galā neviens neprecas ar pilsētām. Bet tomēr šī ir viena no Jāņa versijām.

Bet saskaņā ar apustuļa Pāvila versiju Līgavas portrets izskatās pavisam savādāk.

"Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā,

lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma" (Efeziešiem 3:8-10).

Vai pamanījāt, ka Kristus savai sievai uzticēs tādas pilnvaras, kādas nekad agrāk nav bijuši.

Daudzveidīgo Dieva gudrību debesīs pārstāvēs Mīļotā Dēla laulātā – Jaunās Derības Draudze. Un, ja tur, debesīs, viņai tiks dotas tādas pilnvaras, iedomājieties, kāda vara viņai būs uz zemes?

Pilsēta nevar būt līgava. Pilsēta var būt vienīgi līgavas pūrs vai arī Līgavaiņa dāvana.

Pāvila un Jāņa versiju salīdzināšana, rada daudz dažādu domu. Šis ir tikai viens no tiem.

Pilnā mērā vēstījumu par šo tēmu varat apskatīt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas