Panākumu noslēpums ir šaura specializācija un mērķauditorija. Vēstījums kristiešu līderiem

Mēs visi esam atkarīgi no iedvesmas. Gadās, ka kaut kas uzplūst, un paspēj vien to pierakstīt. Dažreiz mūzika, dažreiz dzeja. Dažkārt vienkārši praktiskas skices dzīvei, kā šoreiz.

No pašreizējās pieredzes viedokļa uzmanības centrā nonāca mērķauditorija kā nobriedušas līderības atribūts. Jūsu uzmanībai - neliels ekspromts par šo tēmu.

Jo cilvēks ir pieredzējušāks un profesionālāks, jo vairāk viņš koncentrēts uz mērķauditoriju. Līdzīgs savienojas ar līdzīgu. Viņš nekad neizkaisīs sevi garlaikotu vērotāju pūlī vai starp pārsātinātiem lietpratējiem.

Šaura specializācija ir veiksmes noslēpums un attīstības virzītājspēks.

Sportisti sporto. Būvnieki nodarbināti ar māju un dažādu objektu celtniecību. Tulkotāji ar kvalitatīvu tulkošanu. Dažādu stilu mūziķi pavada laiku savā vidē.

Ārsti paaugstina savu kvalifikāciju attiecīgās konferencēs un semināros. Reklāmas un mārketinga bizness paredz savu specifisko auditoriju.

Māju, automašīnu tirdzniecība. Kafejnīcu vai sporta laukumu atvēršana. Efektīvs darbs bankā vai uz kuģa. Šīs prasmes netiek mācītas visiem. Bet tikai tiem, kas tur redz savu elementu.

Mērķauditorijas esamība liecina par konkrētu dāvanu attīstību dotajā jomā.

Kvalifikācija paaugstinās. Ietekme pieaug, un līdz ar to pieaug arī rezultāts. Un ar efektīvu pašrealizāciju pieaug pašcieņa. Pašpietiekamība. Tajā, iespējams, arī ir veiksmes un attīstības stratēģijas noslēpums.

Mērķauditorijas trūkums norāda kā minimums uz savu dotību un dzīves sūtības neizpratni.

Jo mazāk pieredzes, jo ambiciozāka ir amatiera uzstāšanās nemērķa auditorijas priekšā. Jo neskaidrākas ir tēzes un postulāti, kurus neviens pat netaisās pārbaudīt.

Bezmērķa auditorija bojā un samaitā kalpotāju, pārvēršot viņu par nekam nederīgu demagogu-teorētiķi. Parasti tās ir tipiskas tēmas par labo un ļauno, par dzīves mērķi, par aicinājumu, par sākotnējo nolemtību, par tūkstošgadu valstību vai zvēra zīmogu.

Mērķauditorijas trūkums ļauj skolotājiem fantazēt jebkurā virzienā. Tas vienalga lido pāri galvām.

Kā uzplaukt un pelnīt miljonus, kamēr zālē sēž bezdarbnieki un pensionāri.

Vadīt seminārus jaunpievērstajiem par to, kā staigāt pa ūdeni, veikt dziedināšanas brīnumus vai augšāmcelt mirušos, labi apzinoties, ka tie ir tikai jūsu sapņi vai fantāzijas.

Bet viņu priekšā tu esi gandrīz kā maz izprotams Dievs. Tā ir vismaz kā pašreklāma vai populisms, kam nav nekāda sakara ar profesionālo vadību.

Nespēja saprast bezmērķa auditoriju izspēlē ļaunu joku. Tu zini, ka viņi to nekad nedarīs. Toties tava paša autoritāte viņu acīs tikai pieaugs, barojot lepnumu un ambīcijas. Un kā tas viss beidzas, jūs paši ļoti labi zinat.

Kristus pieredze ir unikāla, pirmkārt, ar to, ka Viņš skaidri redzēja un pazina Savu mērķauditoriju. Viņš zināja, kas konkrētajā brīdī atrodas ap Viņu. Kāda cilvēku kategorija. Kāda ir viņu problēma un nepieciešamība.

Kuru vajadzēja bargi atmaskot, to Viņš atmaskoja. Tiem, kam bija vajadzīga žēlastība, Viņš dāsni darīja labu. Kuru vajadzēja dziedināt, to viņš dziedināja. Kam  smadzenes ieregulēt- smadzenes ieregulēja un apgāza galdus, atjaunojot Dieva Valstības standartus.

Katrai auditorijai Viņam bija savs unikālais vēstījums un īpašs sakraments.

Līderības attīstība ir atkarīga no mērķauditorijas. Un bezgalīgi motivējoši vēstījumi bezmērķa auditorijai ir ilūzija un reliģiskas manipulācijas.

Mans sapnis ir redzēt sakārtotību un kārtību kristiešu kopienā no Dieva Valstības perspektīvas.

Dāvanas ir dažādas, darbības ir dažādas un kalpošanas ir dažādas, bet Gars ir viens un tas pats. Vai šeit nav runa par to pašu šauro specializāciju un tām pašām mērķauditorijām?

Kāpēc gan šī gadsimta dēli šajā ziņā ir gudrāki? Un profesionālāki un ietekmīgāki. Viņi jau sen ir atskārtuši, ka šaura specializācija un mērķauditorija ir panākumu atslēga. Attīstības dzinējspēks.

Lai Dievs dod, ka šī atklāsme reiz nonāktu arī līdz mums. Lai nāk Tava Valstība un Tavs prāts lai notiek!!!

Esmu pārliecināts, ka pēdējos laikos Tas Kungs atdos savai tautai zaudēto godību un pārliecinoši pārvedīs mūsu kristīgo līderību no proletāriešu līmeņa uz ķēniņu līmeni.

Kristocentrisms, profesionalitāte un Svētā Gara svaidījums lai ir ar mums visiem. Āmen!

Komentāri

Populāras ziņas