Mēs zinām To, kurš sacījis: Man pieder atriebšana un Es atmaksāšu. 12.01.22.

"Dievs Kungs, Tu atriebējs Dievs, Tu atriebējs, parādies! Celies, Tu pasaules tiesnesi, atmaksā lepnajiem viņu darbus! Cik ilgi, Kungs, bezdievji, cik ilgi bezdievji priecāsies?" (Ps. 94:1-3)

Janvāra gavēņa priekšvakarā tēma vairāk nekā jebkad ir aktuāla un akūta. Īpaši tik neprātīgā situācijā, kad viss ir sajaukts kopā. Gan vājprātīgas covid manipulācijas, gan JP likvidācijas draudi.

Es paredzu šos jautājumus. Par ko lūgties? Kā lūgties? Svētīt ienaidniekus vai doties izšķirošā pretuzbrukumā? Nepretošanās ļaunumam ar vardarbību vai velna melu atmaskošana un Dieva patiesības apliecināšana? Nav noslēpums, ka daudzi no mūsu apkārtējiem dod priekšroku neskart šos asos jautājumus.

Taču, ja problēmu iepriekš neatklāt, un nepārrunāt un nevienoties, šai lūgšanai, visticamāk, nebūs panākumu un pārdabiska rezultāta.

Lūgšana Svētajā Garā atšķiras no dvēseliskas vai reliģiskās lūgšanas. Un kompetentas garīgās lūgšanas pamatā ir mūsu Kunga būtības un rakstura izpratne.

"Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību" (Rom.1:16-18).

Un, ja tu zini Viņa raksturu, Viņa noskaņojumu dotajā laika brīdī, tev būs tāds pats, kā Viņam. Galvenais, lai Viņš noskaņotu mūsu sirds stīgas saskaņā ar Savu kamertoni.

Mums ir jābūt tādām pašām jūtām, kādas ir Kristū Jēzū. Kad Viņš dusmojas, tu jutīsi un piedzīvosi to pašu. Kad Viņš triumfēs, mēs triumfēsim, ja esam ar Viņu vienā Garā.

Kad demokrātija un veselais saprāts. Kad samīts svētais un drosmīgu cilvēku balsis apklust. Kad pār zemi nolaižas tumsa, Dieva tautai paliek svarīgs apsolījums.

Demokrātija var kapitulēt vardarbības un ļaunuma priekšā. Bet Dieva Valstība – nekad. Dieva Valstība nekad nav atkāpusies vai kapitulējusi tirānu un diktatoru priekšā.

"Mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu. - Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!" (Ebr.10:30-31)

Kādu Dievu mēs zinām, tāds Dievs darbosies mūsu dzīvē.

Šādās noskaņās tuvojamies janvāra gavēņa sākumam.

Pilnā apjomā šo dievkalpojumu varēsiet noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas