Apskaidrošanas kalns. Pravietis Elija un Jānis Kristītājs no Mūžības pozīcijas. 26.01.22.

Turpinot pētīt Mūžības tēmu, katrs jauns vēstījums pārvēršas aizraujošākajā ceļojumā.

Neskaitāmie nesaprotamie pantiņi, kuriem pierasti mehāniski pārskrējām, pēkšņi iegūst nozīmi un sāk izstarot neticamu enerģiju. Kā jau teicām iepriekš, atklāsme ir kā atoma sadalīšana.

Tas ir tieši tas, ko mēs piedzīvojam no gavēņa vidus līdz pat šodienai.

Iepazīstieties - nākamais viesis Apskaidrošanās kalnā - pravietis Elija. Kā mums vēsta tie paši vēsturnieki un teologi, Elija dzimis 900 gadus pirms Kristus.

Sarežģītākais Izraēlas valsts sašķelšanas periods dienvidu un ziemeļu daļās. Atkrišana, ko vadīja ķēniņš Ahabs, cīņa ar Jezebeli un Baala praviešiem Karmela kalnā. Viņa kalpošanas pēdējā lappuse ir divu valdnieku svētā inaugurācija Sīrijā un Izraēlā.

Un beigās atgadījās, nu, tieši tāpat kā Ēnoham.

“Un, kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepeši nāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otra atšķīra; tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm” (2. Ķēniņu 2:11).

Ugunīgie rati - VIP NLO, nu, vienkārši debesu kosmosa limuzīns, viņu aiztrauca Mūžības dzīlēs. Turp, kur Dieva Valstības centrā, tronī pie Viņa Tēva labās rokas, Mīļotais Vienpiedzimušais Dēls.

Un šķiet, tāds svētīgs fināls, atvadu akordi. Ardievu zeme. Tagad esmu mājās. Mūžības dzīlēs, Dieva Valstības teritorijā. Taču ne tā tur bija.

Saskaņā ar Maleahija pravietojumu viņam, kā nevienam citam, atkal bija jāapmeklē Zeme.

"Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!" (Mal.3:23-24)

Notika fenomens ar Vecās Derības pravieša reinkarnāciju vai pārdzimšana gaidāmā Mesijas Priekšteča tēlā.

Jūsu uzmanībai – maz pētītā Dieva Valstības dubultaģenta vēsture. Pravietis Elija un Jānis Kristītājs vienā personā.

Starp citu, ļoti atbilstošais skaņdarbs "Dzīles piesauc dzelmi" ievadā (Krievu valodā). Patīkamu skatīšanos. Garantēju, ka nepaliksiet vienaldzīgi (Tulkojums Latviešu valodā).

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas