Vienotība, kas ved uz uzvaru, vai egoisms, kas garantē neveiksmi. 24.11.21.

"Ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Israēls, ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas; tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši, tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri.

Slavēts lai ir Tas Kungs, ka Viņš mūs nedeva viņu zobiem par laupījumu! Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti! Mūsu palīdzība stāv Tā Kunga Vārdā, kas radījis debesis un zemi" (Psalms 124:1-8).

Lūk, īstā dzīve, kurā mēs vienatnē izdzīvot nevaram. Viens laukā nav karotājs. Komanda, komanda un vēlreiz komanda. Lūk, izdzīvošanas un uzvaras noslēpums.

Cilvēks tika radīts komunikācijai. Saziņai un sadarbībai. Mēs visi esam cits citam vajadzīgi. Kas pietrūkst man, ir tev. Kas tev pietrūkst, ir man. Mēs viens otru papildinām. Mēs bagātinām viens otru. Mēs palīdzam viens otram izdzīvot un uzvarēt. Lūk, kas ir veiksmīga komanda.

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū" (Mateja 18:19-20).

Mūsu Kungs ir patiesas vienotības kodols. Šeit ir efektīvas lūgšanas noslēpums, kas garantē atbildi.

Vienotība. Tomēr, pirmkārt ar Viņu, otrkārt, ar visiem pārējiem. Kā rakstīts: vispirms meklējiet Dieva Valstību un Viņa taisnību, un pārējais tiks pievienots.

Vienotība ar Viņu un mūsu tuvākajiem mūs glābj un garantē uzvaru. Mūsu Dievs nav nesaskaņu Dievs. Mūsu Dievs ir vienotības Dievs. Miera un kārtības Dievs.

Lai visi ir viens – galvenā Dieva Valstības stratēģija. Skaldi un valdi ir tumsas valstības trumpis. Un mēs ar jums izvēlamies, pēc kādiem noteikumiem spēlēt.

Vienotība ar Kristu un vienam ar otru mūs glābj. Izolācija un egoisms mūs pazudinās.

Komanda, komanda un vēlreiz komanda. Tas ir izdzīvošanas un uzvaras noslēpums. 

Soģu Grāmata stāsta par visai pārtikušas un cienījamas pilsētas traģisko likteni. Tā tika iznīcināta līdz zemei.

Nebija neviena, kas palīdzētu, jo tai nebija ne gar vienu daļas.

Šādi izskatās "Laisa sindroms" – kā bumba ar laika degli, komforta un drošības apstākļos.

Pilnā apjomā šo vēstījumuj varat redzēt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas