Raža ir laikmeta nobeigums. Tomēr vispirms nezāles un tikai tad kvieši

"Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: "Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle.

Tad nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis. - Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt?

Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī" (Mateja 13:24-30).

Raža ir laikmeta beigas. Raža izšķir visu. Taču vispirms tiks utilizētas nezāles, kas sadegs ugunī. Un tikai tad kvieši tiks savākti debesu klētīs.

Aplūkojot šos procesus no to nobeiguma pozīcijas, mēs apgūstam paškontroles mākslu izmisīgos apstākļos.

Pavisam nesen ģenerālprokurors atklāti paziņoja par nepieciešamību tiesvedības ceļā slēgt ne tikai vietējo kopienu, bet konfesiju "Jaunā paaudze".

Starp citu, kurš nezināja, tieši šādā statusā pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem Latvijā tika reģistrēta “Jaunā paaudze” līdzās Katoļu, Luterāņu, Pareizticīgo un citām konfesijām. Un tagad stādieties priekšā, par ko ir runa.

"Jaunās paaudzes" slēgšana juridiski ir tikpat absurda kā jebkuras iepriekšminētās konfesijas slēgšana. Turklāt epidemioloģiskā rakstura iemesli ir fiktīvi un smieklīgi šādiem kardināliem lēmumiem.

Tas vēl nekad nav noticis ne tikai Latvijas, bet arī citu ES valstu vēsturē.

To, pret ko viņi ir atvēzējušies, viņi diez vai pilnībā saprot. Taču Tas Kungs vēl nevienam no saviem ienaidniekiem nav traucējis apkaunoties. Ar ko arī mēs rēķināmies.

Tāpēc Tas Kungs dod šādu mierinājuma vārdu.

“Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi.

Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.

Bezdievīgais gan glūn savā ļaunumā uz taisno un griež zobus pret viņu, bet Tas Kungs par viņu smejas, jo Viņš redz, ka viņa diena nāks" (Psalms 37:8-13).

Prātā nāk līdz sāpēm pazīstamais klasiskais jautājums.

Bet jūs no kurienes uzradāties, cienījamie kungi ar dubultpilsonību? Kur bijāt pirms 30 gadiem? Un kur bijāt pirms 15 gadiem? Vācijā, ASV vai atkal Kanādā?

Nu kad reiz Latvijā valdīs Latvijā dzimušie latvieši?! Nevis politiski viesstrādnieki, bet patiesi patrioti? Cienījami savas tautas dēli un meitas, par kuriem mums nebūtu jākaunās.

Man šķiet, ka jautājums ir pilnīgi pamatots. Esmu pārliecināts, ka paies nedaudz laika un mēs saņemsim skaidru un izsmeļošu atbildi. Viss nostāsies savās vietās.

Tas Kungs jau sen plānojis virkni pārsteigumu varas kabinetos. Un ticiet man, neviens nepatraucēs Viņam to izdarīt. Ražas novākšana ir neizbēgama. Tomēr vispirms tiks utilizētas nezāles.

"Es redzēju kādu bezdievi darām varasdarbus un kuplojam kā Libanona ciedra koku, bet, kad es atkal gāju garām, viņa vairs nebija, un, kad es viņu meklēju, es to vairs neatradu.

Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības, jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies. Bet grēcinieki visi kopā iznīks, un bezdievīgo pēcnācēji tiks izdeldēti.

Taisnajiem nāk palīdzība no Tā Kunga, Viņš ir viņu patvērums bēdu laikā. Tas Kungs viņiem palīdz un tos izglābj, Viņš tos izglābj no bezdievīgo rokas un sargā tos, jo tie paļaujas uz Viņu" (Psalms 37:35-40).

Uz ko vēl mums jācer šajā grūtajā un nemierīgajā laikā? Labāk ir paļauties uz To Kungu, nekā paļauties uz cilvēku. Un Viņš nekad neapkaunos tos, kas Viņam uzticas.

"Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!" (Mateja 13:41-43).

Tiem, kas Viņam kalpo, neraugoties ne uz ko, man ir labas ziņas. Mums raža nav drauds vai iemesls panikai un satraukumam. Šī ir finiša taisne, kurā saņemt ilgi gaidītās balvas.

Tad taisnie atspīdēs. Šī ir Debesu Valstības mantinieku pēdējā uzvara.

Pilnā mērā ar šo kalpošanu varat iepazīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas