Mums 32. Filadelfijas svētība. Svinīgais svētku dievkalpojums. 28.11.21.

Mūsu Dievs ir Alfa un Omega. Sākums un beigas. Pirmais un pēdējais. Viņš ir Tas, kurš savieno to, kas bija sākumā, ar to, kas notiks beigās.

Un tagad mēģināsim savienot šī gada sākumā notikušo ar to, kas notiek beigās.

Mēs nebēgam no realitātes. Mēs kā Viņa uzticamie un labie kalpotāji cenšamies ievērot Viņa stratēģijas loģiku. Un ne tikai skatīties no ārpuses. Bet arī būt par šo pašu notikumu dalībniekiem.

Un tā, pravietiskais vēstījums 2021. gadam, kas izskanēja gada sākumā.

“Kam ir ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.

Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.

Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis.

Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. 

Es nāku drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.

To, kas uzvar, Es darīšu par balstu Sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu, arī Mana Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes, vārdu, kas nokāpj no debesīm, no Mana Dieva, un Manu jauno Vārdu” (Atkl. 3:6-12).

Tas, ko saka cilvēki un ko saka Dievs, nav viens un tas pats.

Galvenais informācijas avots mums nav pārdevušies un korumpēti mediji vai iebiedēti reliģiskie vadītāji. Visuzticamākais un autoritatīvākais informācijas avots par visiem aktuālajiem notikumiem uz zemes ir Visvarenais, Kurš kontrolē visu, notiekošo.

Draudze, kura dzird debesu balsi, Draudze, Dieva Gara vadīta, šodien kļūst par Viņa muti un Viņa pravietiskā svaidījuma un Dieva godības nesēju.

Pretendējot tieši uz šo statusu, mēs iezīmējām 2021. gadu ne kā zaudējumu un sakāves laiku. Šajā gadā mums ar Dieva palīdzību ir jāsaglabā tas, kas mums ir dots no Dieva, un, visu pārvarējušiem, jāpastāv.

Pierādīt Viņam savu lojalitāti un uzticību. Un Viņš, savukārt, apsolīja publiski nodemonstrēt labvēlību un aizsardzību savai tautai ienaidnieku acu priekšā.

"Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis" (Atkl. 3:9).

Šī atklāsme ir bijusi kā sarkans pavediens visās kalpošanās šajā gadā. Un lūk, tas tuvojas nobeigumam, bet vēl nav beigas. Vēl nav vakars. Vēl ir laiks, lai šis pravietiskais vārds piepildītos.

Mums ir 32. Vēlreiz - Sveicam dzimšanas dienā, "Jaunā paaudze"!!!!

Šo svētku dievkalpojumu pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas