Jūs neko nevarat izdarīt bez Manis. Efektīvas sadarbības kritēriji. 27.10.21.

"Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā" (Psalms 127:1-2).

Cik svarīgi ir zināt, kurās lietās Tas Kungs piedalās un kādās Viņa nav. Jo vairāk būs pirmo, jo bagātāka un daudzveidīgāka būs mūsu dzīve. Šajā gadījumā mūsu centieni ir pamatoti.

Jo retāk aicināsim Kungu savos projektos, jo garlaicīgāks un drūmāks būs mūsu liktenis. Šajā gadījumā ticība ir veltīga un mūsu pūles ir veltīgas.

Jūs neko nevarat izdarīt bez Manis. Mums ir jābūt piepotētiem Vīnogulājam, nevis Faizeram vai Džonsonam. Tad nesīsim daudz augļu.

"Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!" (Psalms 90:12-17)

Kad Dievs ceļ mūsu namu, tad Viņa darbs parādās pie Dieva kalpiem. Un uz Dieva dēliem - Viņa godība. Lūk, svētīgas sadarbības zīmogs.

"Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda, un dod jel panākumus Tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību tā vīra priekšā!" Es tad biju dzērienu devējs ķēniņam" (Nehemijas 1:11).

Tas Kungs nesadarbojas ar visiem.  Pirmkārt, ar tiem, kuri nav vienaldzīgi un ir greizsirdīgi par savu valsti. Viņa komandā ietilpst arī tie, kas zina svētnīcas atmosfēru. Kuri mīl godbijību Viņa vārda priekšā.

Šajā gadījumā Viņš Saviem darbiniekiem sniedz plānu, stratēģiju un konkrētu redzējumu. Taču vissvarīgākais - lobiju. Vai arī varu turošo labvēlību.

"Un nīsāna mēnesī divdesmitajā ķēniņa Artakserksa valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā, es pacēlu vīnu un devu ķēniņam.

Es nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā, un ķēniņš sacīja man: "Kādēļ tavs vaigs ir noskumis, un tomēr tu taču neesi slims? Tas nav nekas cits kā sirds skumjas!" Tad es ļoti nobijos, un es sacīju viņam: "Lai dzīvo ķēniņš mūžīgi! Kā gan lai mans vaigs nebūtu noskumis, kad pilsēta, manu tēvu kapu vieta, ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī?"

Tad ķēniņš sacīja man: "Ko tad tu lūdz (vēlies)?" (Nehemijas 2:1-4)

Lūk, kā izskatās Dieva ielaušanās mūsu lietās pārdabiskā līmenī. Dialogs starp draudzi un valsti, pārtopot ilglaicīgā sadarbībā.

Par to sīkāk tika runāts trešdienas dievkalpojumā. Skatieties (Tulkojums Latviešu valodā). Dalieties. Atstājiet savus komentārus.  

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas