Gaidāmo pārmaiņu silueti

"Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas. Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri. Priecājieties, jūs taisnie, par To Kungu un teiciet Viņa svēto Vārdu!" (Psalms 97:10-12).

Atmiņa ir ticības pamats. Pie tam svētā atmiņa.

Sakrālā atmiņa ir dievišķās un cilvēka atmiņas kombinācija. Ja tu ar pateicīgu sirdi atcerēsies visus Viņa brīnumus, Viņš atcerēsies tevi un svētīs.

"Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis" (Psalms 103:1–5).

Sakrālā atmiņa koncentrē uzmanību uz Dieva darbiem, ignorējot negatīvo un neveiksmes. Lūk, patiesas ticības kredo.

Kā jūs pamanījāt, Dieva pedagoģijas galvenais akcents ir uz cilvēka atmiņu. Mums to ir jāattīsta. Mums pie tās ir jāstrādā. Jāvingrinās. Jāiegaumē Viņa apsolījumus, nekad neaizmirstot Viņa svētības.

"Un PIEMINI visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne... Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu" (5. Moz. 8:2, 5).

Sakrālā atmiņa ir mūsu garīgās izglītības, veidošanās un attīstības teritorija. Laba atmiņa ir lieliska izglītība un attīstība. Slikta atmiņa ir slikta izglītība. Nesekmība un nepietiekama attīstība.

Ja ar pateicīgu sirdi atcerēsities visus Viņa brīnumus, Viņš atcerēsies jūs un svētīs.

Tātad, atceroties ceļu, kas noiets ne tikai personīgā līmenī, bet arī pašas Latvijas mērogā, mums ir iespēja modelēt tās nākotni.

Svētdienas dievkalpojums sastāvēja no divām daļām. Tas skāra gan pašreizējo, gan nākamo valdību.

Pirmais Mamikina vēstījums Levita kungam izklausījās absolūti unikāli (Krievu valodā)

Šajā vēstījumā Andrejs atgādināja pašreizējam prezidentam, ka vēsturiskā amnēzija ir saistīta ar bīstamām sekām.

Jo, ja pagātne mums neko nav mācījusi, maz ticams, ka mēs ieiesim savā svētītajā nākotnē.

Un otrajā daļā tika prezentēta retrospektīva dokumentālā filma par “Jaunās paaudzes” sadarbību ar Latvijas Pirmo partiju. Apmēram pirms piecpadsmit gadiem tie paši jautājumi bija darba kārtībā.

Un laika gaitā, cik vien iespējams, mēs centāmies tos atrisināt.

Daudzi no tiem tika atrisināti,

bet daži vēl gaida savu stundu.

Pēc paša Aināra teiktā, tā bija tikai iesildīšanās pirms īstās spēles.

Vai kā mēs esam apzīmējuši šo parādību - gaidāmo pārmaiņu silueti, jeb šķirsta atgriešanās un Dāvida telts atjaunošana.

Tomēr vissvarīgākais brīdinājums nāca nobeigumā.

"Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un...tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama" (5. Mozus 8:12-14).

Tas ir ļoti nopietns brīdinājums jums un man. Tāpēc, lai Dievs dod mums visiem labu atmiņu un nesatricināmu ticību Savām zīmēm un brīnumiem. Tai skaitā valsts līmenī.

Svētdienas dievkalpojumu pilnā apjomā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā)

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas