Draudzes loma mūsdienu pasaulē. Ietekme vai kapitulācija, izvēle ir mūsu ziņā. 31.10.21.

"Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, Viņš vaicāja Saviem mācekļiem un sacīja: "Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?" Un viņi atbildēja: "Citi saka: Jānis Kristītājs, citi: Ēlija, vēl citi: Jeremija vai kāds no praviešiem." Viņš uz tiem sacīja: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?"

Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls." Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs. Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs" (Mateja16:13-19).

Jautājums ir diezgan aktuāls un paredzams. Nu labi, tas bija senos laikos. Un mums ir cits laikmets. Nestrīdēšos. Šķiet, ka noteikumi palikuši tie paši. Taču cilvēki kļuvuši seklāki.

Pagaidām nekas nopietns nav, bet kāds jau ir aizgājis pagrīdē. Atslēdzies. Piekritis reliģijai, ko sauc par ZOOM. Nu, ja reiz saka, ir jādara. Katra vara ir no Dieva. Tie, kas iestājās pret varu, nav Dievam tīkami... Un tā tālāk... un tā joprojām...

Bet paldies Dievam, šī reliģija nav priekš mums. Pēdējo divu gadu laikā mēs neesam atcēluši nevienu dievkalpojumu, tostarp arī šīs svētdienas.

Dienas kārtībā tas pats jautājums. Vai mūsdienu pasaulē kaut kas ir atkarīgs no mums, no kristīgās draudzes, vai arī no mums jau nekas nav atkarīgs?

Esmu pārliecināts, ka Draudzes liktenis ir atkarīgs no tā, Kas tai ir Jēzus Kristus. Kādas ir atklāsmes par Jēzu, tādi arī priekšstati par Draudzi. Ja primitīvi priekšstati par Jēzu, draudze ir primitīva un reliģioza, no kuras nekas nav atkarīgs.

Taču, ja atklāsmes par Jēzu nāk no debesīm, no Debesu Tēva, Draudze būs ietekmīga un neuzvarama, kuru elles vārti neuzvarēs.

Vai Draudze ietekmē vēsturisko notikumu gaitu, vai arī no tās jau nekas nav atkarīgs?

Es domāju, ka ir pienācis laiks katram no mums personīgi skaidri un konkrēti atbildēt uz šo jautājumu. Par to tika runāts šodienas svētdienas dievkalpojumā.

Paldies Dievam, ēka Irlavas 7 ir milzīga. Trīsstāvīga. Pilnīgi pietiekama, lai izmitinātu visus, pat pie pašreizējiem ierobežojumiem.

Un, kā jau jūs varat nojaust, viesi ieradās. Pirmkārt, no pašvaldības. Un tad arī Valsts policija.

Pirmie neko noziedzīgu neatrada. Tomēr pēdējie saskatīja "kriminālu". Pārāk daudz cilvēku. Nav labi, zāle, tur viss ir kārtībā. Taču no foajē, kurā atradās tikai astoņdesmit cilvēki, dievkalpojuma laikā, kad notika svētdarbība, viņi piespiedu kārtā visus izveda no ēkas.

Kā pārkāpējus. Rupji pārkāpjot cilvēka pamattiesības.

Un aiz žoga viņi satikās. Tie, kurus piespiedu kārtā izveda, un tie, kurus piespiedu kārtā neielaida uz dievkalpojumu.

Kauns!!! Gandrīz kā koncentrācijas nometnē. Es lūdzu, mostieties un apstājieties. Nepiesauciet lāstus uz savu galvu!!!

Jautājums šeit nav par fizisko ierobežojumu standartiem. Galvenā problēma ir psiholoģiskās un garīgās telpas ierobežošana, kas mūsdienās pārvēršas par īstu genocīdu un tirāniju.

Es uzskatu, ka tas ir klajš noziegums pret kārtīgiem un likumpaklausīgiem pilsoņiem. Es kā mācītājs ļoti atvainojos visiem, kas šodien mūsu teritorijā ir piedzīvojuši policijas vardarbību. Nākamnedēļ mēs pievienosim visus mūsu juridiskos resursus, lai atjaunotu taisnīgumu un aizsargātu jūsu tiesības.

Astoņdesmit cilvēku dievkalpojuma vidū izmest ārpagalmā - ko jūs darat ??? Vai jūs domājat, ka JP draudzei vairs nav ietekmes, un tā ir padevusies?

Jūs dziļi kļūdaties. Un par saviem ļaunajiem darbiem jūs vēl atbildēsiet.

Mēs rakstīsim visām attiecīgajām cilvēktiesību iestādēm, detalizēti izklāstot ne tikai šo incidentu, bet arī visus citus jūsu apkaunojošākos noziegumus.

Mēs pilnībā apzināmies draudzes lomu mūsdienu sabiedrībā. Un mēs negrasāmies kapitulēt. Izgājām cauri padomju tumsonībai. Mēs pārliecinoši iziesim cauri arī Covid tumsonībai. Varat pat nešaubīties. Mēs esam tā tauta, kurai Kungs ir Dievs.

Šo unikālo dievkalpojumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā).  

Komentāri

Populāras ziņas