Uzdrīkstēšanās - atklāsmju enerģija jeb Žēlastība savlaicīgai palīdzībai

 

Trešajā svētdienā ir dziedināšanas kalpošana. Tas ir laukums, kurā mēs vingrināmies gan Svētā Gara dāvanās, gan attīstām personīgās ticības spēju saņemt svētības no Dieva. Viens bez otra nevar būt.

Jebkurš brīnums ir mijiedarbības process. Patiesa ticība mūs maksimāli tuvina Dievam. Un Svētais Gars, pieskaroties cilvēka būtībai, atrisina visas mūsu problēmas.

"Kas Mani ir aizskāris? Mani kāds ir aizskāris, jo Es jūtu, ka spēks no Manis ir izgājis" (Lūkas 8:45-46). Sieviete atzinās. Un Kungs iemūžināja viņas ticību kā nezūdošu piemēru nākamajām paaudzēm.

Ticības pieskāriens atbrīvo Dieva spēku. Tevi izglābs nevis rituāls, bet gan Dieva Vārds. Un arī žēlastība savlaicīgai palīdzībai.

"Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā" (Ebrejiem 4:14-16).

Pirmkārt, ir garīgās koordinātas. Ne tikai debesis un zeme. Katedra un mērķauditorija. Nē. Tā ir visa materiālā pasaule. No neredzamā rodas redzamais.

"Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus" (1.Timotejam 2:5).

"Jēzus viņam saka: "Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani" (Jāņa 14:6).

Dodi Dievs mums iziet cauri dzīvei tieši pa šo ceļu. Vienīgo patieso un uzticami pārbaudīto. Ejat šo ceļu, un dzīvē viss būs pa ceļam.

Lēmumus pieņem Tēvs Dievs, un starpnieks un lielais augstais priesteris, Dieva Dēls, Jēzus Kristus, iestājas par mums Viņa priekšā.

Dieva Dēls aizlūdz par mums Tēva priekšā tikai tāpēc, ka Viņš bija šajā miesā un kā cilvēks tika kārdināts visā, izņemot grēku.

Viņš zina visas mūsu problēmas pēc garšas, tāpēc var mūs saprast, būt līdzcietīgs un dot to, ko lūdzam.

"Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā" (Jāņa 16:23).

Pirms kaut ko jautāt Viņa vārdā, ieskatīsimies dziļāk, kam pieder šis lieliskais vārds. Garīgajās koordinātēs.

“Bet Viņam, tāpēc ka Viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu" (Ebr.7:24-25).

Jo vairāk mēs izprotam Viņa statusu Mūžībā, jo ātrāk mūsu problēmas tiks atrisinātas šeit, uz zemes. Viņam pieder mūžīgā priesterība un valdīšana, un Viņš vienmēr var glābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva. Vienmēr, pat šodien!

"Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā" (Ebrejiem 4:16).

Augstākā instance, kurā tiek atrisinātas visas mūsu problēmas, ir svētnīca vai žēlastības tronis. Zinot, ar ko mums ir darīšana, atklāsmes par Tēvu un Dēlu, mūsu lūgšanas mainīsies, terminoloģija mainīsies un svaidījums būs pilnīgi atšķirīgs.

Drosmīgi tuvoties žēlastības tronim, lai atrisinātu visas savas problēmas, par spīti vairākumam, kurš padevies, ir likumīgas Dieva dēlu un meitu tiesības.

Drosmīgi nākt žēlastības troņa priekšā, ne lai uzklausītu atteikumu vai aizliegumu, bet saņemtu žēlastību un žēlastību savlaicīgai palīdzībai - tā ir Debesu Tēva pieaugušo saruna ar Viņa zemes dēliem un meitām.

Pilnu šīs kalpošanas apjomu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas