Dieva kalpi un Eņģeļi. Viņu kalpošanas mijiedarbība un krustošanās

"Jo kuram eņģelim gan jebkad Viņš teicis: sēdies Man pa labai rokai, tiekāms Es lieku Tavus ienaidniekus par Tavu kāju pameslu. - Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?" (Ebrejiem 1:13-14)

Būtība šeit nav eņģeļos vai pat ne cilvēkos. Šeit galvenais vārds ir kalpošana. Cilvēks ar savu kalpošanu piesaista Visaugstākā uzmanību.

"Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā" (Jāņa 12:26).

Tava kalpošana tevi izglābs un maksimāli tuvinās Dievam. Un tas nozīmē gan Eņģeļiem, gan Svētajam Garam. Eņģeļu kalpošana ir paredzēta tiem, kas kalpo Dievam. Tāds ir noteikums.

Apustulis Pāvils to zināja ne pēc nostāstiem. Dieva eņģeļi tikko paspēja viņam līdzi.

"Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina.

Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīkles. Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā - Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen" (2.Timotejam 4:16-18).

Palīdzība atnāca tikai tādēļ, lai caur mani labā vēsts tiktu nostiprināta pagānu vidū. Tiku atbrīvots no lauvas žokļiem tikai tāpēc, lai Dieva Valstība izplatītos pagānu tautu teritorijā.

Eņģeļu kalpošana ir paredzēta tiem, kuri patiešām kalpo Dievam - lūk Tā Kunga pārdabiskās palīdzības galvenā stratēģiskā nozīme.

Mans Šefs mani nekad nepametīs!!! Viņš atbrīvos savus darbiniekus un saglabās tos Savai Valstībai. Kad ir šāds pamats, jūsu rīcībā ir Eņģeļu Kalpošanas Departaments.

Pilnu šīs kalpošanas ierakstu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas