Efektīva lūgšana. Seši praktiski padomi

"Dāvida dziesma. Tevi es piesaucu, Kungs, mana klints, nenovērs klusēdams no manis Savu ausi, jo, ja Tu klusē, tad es kļūstu līdzīgs tiem, kas grimuši kapa bedrē! Uzklausi manas skaļās lūgšanas balsi, kad es Tevi piesaucu, kad es paceļu savas rokas pret Tava nama vissvētāko vietu. Neaizrauj mani projām līdz ar bezdievjiem un ļaundariem, kuru runa gan ir laipna pret tuvāko, bet sirds pilna ļaunuma!

Dod tiem pēc viņu darba, pēc ļaunuma, ko tie darījuši. Pēc viņu roku darba dod viņiem, atmaksā viņiem pēc nopelna! Jo viņi neņem vērā Tā Kunga darbību, nedz Viņa roku darbu; tāpēc Viņš tos satrieks un nepacels.

Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis.

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!" (Psalms 28:1–9)

Kāda ir kvalitatīva lūgšana, kura patīk Tam Kungam?

Tas nav noslēpums, parastajā nozīmē lūgšana ir privāta, konfidenciāla lieta. Manai personīgajai dzīvei nevienu nevajadzētu satraukt. Iespējams. Tomēr ir viens liels bet.

Ja Dāvids, Salamans, Jesaja vai Mozus spriestu šādi, nekad nebūtu tapusi tāda grāmata kā Bībele.

Šī dārgā Grāmata, kas nes pestīšanu, dziedināšanu un dzīvību, ir unikāla tieši ar to, ka visu tās 66 grāmatu autori, neko neslēpjot, bez viltus, fiksējuši tur savu dzīves pieredzi.

Detalizēti un atklāti aprakstot savus kāpumus un kritumus, zaudējumu rūgtumu, izmisumu un vilšanos, nāves ēnas ieleju, no kuras Kungs palīdzēja viņiem iziet, viņi pārvērta Dieva Vārdu par nenovērtējamu dzīves enciklopēdiju.

Atklātība nāk no vārda atklāsme. Un atklāsme runā par mūsu sirds atvērtajām durvīm un tādu pašu Debesu Tēva sirdi, Kurš piekrīt laiku pa laikam būt atklāts ar mums.

Vārda pilnā nozīmē lūgšana ir mūsu attiecību sfēra ar Viņu. Tas nav monologs, kas izlaužas no zemes uz debesīm. Tas ir dialogs, kas nodrošina līdzīgā mērā informācijas plūsmu no debesīm uz zemi.

Psalmists Dāvids praktiski katrā psalmā mums pasniedz gudras un efektīvas lūgšanas meistarklasi. Salīdzinot to ar savu lūgšanu pieredzi, šeit ir ko pamācīties. Ir iespēja pāriet no reliģiskiem stereotipiem uz godīgu un dziļu attiecību līmeni ar Debesu Tēvu.

Es vēršu jūsu uzmanību šai pavisam īsjai lūgšanai. 28. psalms. Kopā deviņi panti. Taču kāda gan tajā konkrētība un dziļums. Esmu pārliecināts, ka šis svarīgais stratēģiskais psalms var kvalitatīvi pārveidot arī mūsu lūgšanu pieredzi. Mainās lūgšana - mainās arī garīgā ietekme uz apkārtējo pasauli.

Tērpjoties visās Dieva bruņās, mēs izkļūstam no savas komforta zonas. Kungs vēlas pārvērst laipnu, iecietīgu un kompromitējošu draudzi par Savu armiju, kas ir draudīga kā pulki ar karogiem.

Tātad, mūsu priekšā vēl viena ķēniņa Dāvida lūgšana. Lūgšana, kuru viņš pierakstīja. Ja viņš šodien būtu starp mums, viņš kļūtu par pasaules vadošo blogeri.

Personīgi sev es atradu sešas lietišķas pamācības. Tieši kādas, es neuzskaitīšu. Labāk noskatieties šo patiesi harizmātisko un netradicionālo kalpošanu pieaugušajiem. (Krievu valodā) Viegli ievainojamiem Dieva bērniem un ar vājiem nerviem es ieteiktu atturēties.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas