Un Tā Kunga spēks parādījās, ārstējot slimos

"Un notika, kādā dienā Viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzālemes. Un Tā Kunga spēks Viņam bija, ka Viņš varēja dziedināt" (Lūkas 5:17).

Interesants fakts: Jēzus nekad nerīkoja dziedināšanas kruseīdus. Parasti Viņš mācīja. Vadīja publiskas debates ar saviem pretiniekiem. Atmaskoja eliti, nosaucot lietas to īstajos vārdos.

Šis trīsdesmit gadus vecais Skolotājs bija skandalozs. Ar grūtībām iekļāvās jau izveidotajā reliģiskajā sistēmā.

Brīnumi un zīmes notika it kā nejauši. Dažreiz kāds, pārkāpjot sinagogas vispārējo kārtību, lūdza Viņam palīdzību; reizēm ceļā radās acīmredzama problēma, kurai Viņš personīgi pievērsa uzmanību un, apžēlojies, to dāsni atrisināja.

Kādā vietā ir rakstīts: tos, kas tic, un tātad sludina labo vēsti, pavadīs šīs zīmes un brīnumi. Pirmkārt, Evaņģēlija sludināšana un, otrkārt, pārdabisks apstiprinājums.

Izlasītajā fragmentā mēs redzam, ka tā bija reliģiska sapulce, kurā pulcējās garīgie eksperti ar sirmām galvām, lai noskaidrotu, kas šeit īsti notiek.

Uz šī fona autoritatīvāko un pašapmierinātu likuma skolotāju auditorijā, kuri kontrolēja un pārskatīja katru Jēzus vārdu, notiek kaut kas neticams - Tā Kunga spēks parādījās slimnieku dziedināšanā.

Šai kalpošanai neviens neizdalīja atbilstošas brošūras un ielūgumus.  Ikviens, kam ir kāda veselības problēma, vai slimi radinieki - nāciet. Mēs lūgsim. Neredzīgie redzēs un klibie staigās. Nē.

Darba kārtībā bija pavisam cita tēma. Tur mācīja Jēzus. Atraisot doktrinālos mezglus, Viņš dotajos apstākļos iepazīstināja ar savu Toras versiju.

Un šeit ir neticama parādība. It kā ne pēc nolikuma un pavisam ne tēmā.  Pēkšņi sāk darboties Svētā Gara dāvanas. Spontāni un neparedzami. Ne pēc cilvēka gribas, bet pēc Dieva gribas, Kunga spēks parādījās slimnieku dziedināšanā.

Kāpēc notiek šādas paradoksālas parādības? Galu galā nevienam no šīs reliģiskās elites nebija nepieciešama dziedināšana. Viņi visi tur bija diezgan veseli.

Atslēga šim fenomenam bija mūsu Kunga lielā mīlestība. No zila gaisa Tā Kunga spēks neparādīsies. Ja tas ir, tad kāds to tur meklē. Un tie, kas patiešām meklēja, pat jumtu izjauca.

Es nepārstāstu visu sprediķi. Tomēr es atzīmēšu dažus punktus.

Patiesa ticība ir garīgs magnētisms starp Dievu un cilvēku. "lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums" (Apd.17:27). "Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!" (Jesajas 55:6).

Kad Dieva spēks sāk parādīties, lai mūsu ticība palīdz mums ar to saskarties.

Pilnā apjomā šo dievkalpojumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas