Kam pieder informācija, tam pieder pasaule

Ietekme ir reālās varas pamats. Ir ietekme - cilvēki tev sekos. Nav ietekmes - paliksi viens un pazudīsi pūlī.

Ietekmes pamatā ir informācija, kas veido cilvēku apziņu un apvieno viņus ap noteiktu ideju. Tās idejas, kas visbiežāk skan ap mums, veido cilvēku ideoloģiju.

Svētie Raksti, vienkārši izcili formulē šādu jēdzienu: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir" (Jāņa 1:1, 3).

Patiesas atklāsmes ir reālas varas pamats. Jēzus Kristus piešķīra šo varu saviem mācekļiem un līdz ar to arī Savai Draudzei.

"Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji" (Mateja 7:28–29).

Viņš mācīja, runāja, apgaismoja un sludināja kā autoritāte, nevis kā nominālie reliģiskie līderi. Un kas bija Viņa panākumu noslēpums?

Kam pieder informācija, tam pieder pasaule.

 

Atklāsmes - ietekme - vara - sabiedrības apziņas pārveidošana un Dieva Valstības standartu atdzīvināšana.

Lūk, jebkuras reformācijas kustības scenārijs. Dieva atklāsmju paušanas primāts ir visu pamatu pamats. Ticība ir no dzirdēšanas, un dzirdēšana ir no Dieva Vārda.

Mūsdienu hibrīdā informācijas kara apstākļos aizsargāta un regulāri funkcionējoša draudzes tribīne ir ārkārtīgi svarīga stratēģiska prasība.  Mūsu svētais pienākums ir atmaskot propagandas viltu un apliecināt Dieva patiesību.

Tāpēc, papildus baznīcas tribīnei trešdienās un svētdienās, mēs nolēmām izveidot alternatīvu, konkurētspējīgu televīzijas studiju.

No šejienes tiks pārraidītas ziņas. Šeit notiks debates un diskusijas par dienas tēmu.

No šejienes skanēs aktuālo notikumu analīze no cienījamu profesionāļu un ekspertu puses.

Esmu pārliecināts, ka šī būs stratēģiska vieta gan izglītojošam darbam, gan Valstības Evaņģēlija sludināšanai. Kā saprotiet, gaidāmas ievērojamas izmaksas. Pagaidām tas ir tikai makets.

Taču jau tuvākajā laikā tiks sākta materiālu iegāde un pašas studijas tieša būvniecība,

kā arī jaunākā aprīkojuma iegāde.

Un, ja pēkšņi kādam rodas vēlme palīdzēt finansiāli, mēs būsim priecīgi un  ļoti pateicīgi.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas