Ja Tas Kungs neuzceļ namu... Attaisnotie un veltīgie centieni

 

"Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! 

Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!" (Psalms 90:12-17).

Dzīve ir dienu kolekcija. Ar ko būs piepildīta diena, ar to piepildīsies visa mūsu dzīve. Dzīves gudrība ir racionāla resursu izmantošana un sadale, kas mums tiek dota no augšas. Bet tas kā minimums ir veselība, nauda, talanti, izredzes, draugi.

Galu galā mierīgas debesis virs galvas.  Kāds, to atstājot novārtā, sapņo par kaut ko pārpasaulīgu, bet kāds ar tādiem pašiem nosacījumiem tajā pašā valstī droši virzās augšup.

Kāds, līdzīgi viltīgam un slinkam kalpam, aprok savu talantu zemē. Bet kāds laiž savus talantus apgrozībā un gūst peļņu.

Turklāt viņi strādā pie tā paša Kunga.  Kādu ar Viņu saista sūdzības un neapmierinātība. Un kādam ir biznesa, konstruktīvas attiecības ar Viņu.  Sadarbība. Kopīgi projekti un programmas.

Tieši to lūdz psalmu sacerētājs: "Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!" (Psalms 90:16).

Lūk nozīmē mūsu reālajām attiecībām ar Viņu. Nevis privātās reliģiskās ēkas, bet gan Viņa Draudzes kopīgā celtniecība.

"Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā" (Psalms 127:1-2).

Mūsu ticības galvenais mērķis ir Dieva darbs, kurā Viņš redz mūsu tiešo līdzdalību un sadarbību.

Un, ja mēs esam Viņa līdzstrādnieki, Dieva godības izpausme tiek garantēta.  Lai abi parādās pār mums. Kad Tas Kungs vada un būvē, mūsu centieni nekad nebūs veltīgi.

Pilnā apmērā šo vēstījumu varat skatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas