Janvāra gavēņa svinīgs noslēgums!!!

 

Nedēļa palidoja ātri. Bija patīkami apzināties,un sajust Dieva labvēlību. 

Viss, kas dzimis no Dieva, ne tikai gandarījumu dot.

Viss, kas dzimis no Dieva, uzvar šo pasauli. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc šādiem gavēņiem nāk liela balva. 

Tas bija tā, it kā visa gada garumā būtu atvērta pārdabiska Dieva svētību kredītlīnija.

Noslēgumā man bija jāapkopo visas galvenās Filadelfijas pravietiskā redzējuma domas. Lūk, es drīz nāku; saglabājiet to, kas jums ir, lai neviens neatņem vainagu, kas atver debesis. 

Cita starpā šī ieraksta laikā piedzima kārtējā mūzikālā kompozīcija par šo tēmu. Esmu pārliecināts, ka tā būs nākamās sezonas himna. 

Lūk, nāku es drīz

Turi to kas tev ir,

Lai kāds neatņem to,

Neatņem vainagu tavu.   

Lūk, nāku es drīz;

Turi to kas tev ir.

Līdz galam izcietušais taps glābts,

Bet uzvarētājs iemantos visu. 

Kam ausis lai dzird,

Ko gars saka draudzēm.

Viņš pārbaudīs visus,

Lai katram pēc nopelna dotu. 

Svētīts kas dzird Manu balsi,

Kurš trīc Mana vārda priekšā.

Kam lukturis degošs,

Tas kāzu mielastā ieies un visi svētie līdz ar to.

Netaisnais lai vēl dara netaisnību,

Nešķīstais vēl vairāk ar ļaunumu pārņemts.

Taisnā tauta lai aizsargā patiesību,

Bet svētais lai turpina šķīstīties.

Lūk, nāku es drīz

Turi to kas tev ir,

Lai kāds neatņem to,

Neatņem vainagu tavu.

Lūk, nāku es drīz;

Turi to kas tev ir.

Līdz galam izcietušais taps glābts,

Bet uzvarētājs iemantos visu.

Lūk tik ātri lido dienas, nedēļas, gadi... Māci mums tā skaitīt savas dienas, lai mēs varētu iegūt gudru sirdi. 

Pilnā apjomā šo nobeiguma dievkalpojumu varat noskatīties šeit:

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas