Pateicīga sirds vienmēr atvērs debesis. 24.09.2023

"Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums" (1.Tesaloniķiešiem 5:16-18).

Ir dažādas lūgšanas. Izglītotas un neizglītotas. Pēc Dieva gribas un pēc cilvēka gribas.

Viss, kas notiek saskaņā ar Dieva gribu, sagādā prieku un triumfu. Pateicīga sirds var pacelt lūgšanu līdz debesīm, pārvarot zemes gravitāciju.

Formāla un reliģioza lūgšana, pēc cilvēka gribas, izkropļo cilvēkus un pārvērš tos par marionetēm. Bez pateicības tās paliks materiālisma vai zemes gravitācijas gūstā.

Jēzus pareizi lūgt mums māca tikai tāpēc, ka atbilde uz tādām lūgšanām jau ir sagatavota. Atbilde jau ir gatava! Atbilde jau ir gatava!!!

Lūk kāpēc, zinot to, mēs jau iepriekš Viņam pateicamies. Mūsu pateicība paātrina Viņa garantēto atbildi.

Pareiza lūgšana garantē atbildi, un pateicība palielina tās ātrumu.

"Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā! Lai kļūst apkaunoti un nosarkst visi, kas tīko pēc manas dzīvības;

Lai atkāpjas un paliek kaunā, kas priecājas par manu nelaimi! Lai griežas atpakaļ dziļi nokaunējušies tie, kas saka:"Tā, tā!"

Lai Tevī priecājas un līksmojas visi, kas Tevi meklē! Un pastāvīgi viņi lai saka: "Liels ir Dievs!" (Psalms 70:2-5)

Es uzsveru vārdu - ne tie, kas atrod, bet tikai tie, kas meklē Tevi, Kungs.

Viņš mūs nepametīs, Viņš pār likteņiem valda.
Viņš ir Visvarenais Dievs, Tas Kungs, godībā Nākošais.

Pateicīga sirds rada magnētismu Dieva svētībām. Pateicīga sirds piesaista svētības, piesaista gudrību, atklāsmi, draugus, panākumus, sasniegumus un uzvaru.

Kurnēšana un neapmierinātība arī ir magnētisms. Lāstu un neveiksmju magnētisms. Vienmēr kurnošie vaimanātāji pārvērš savu dzīvi par atkritumu konteineru. Viņi piesaista muļķību un stulbumu, sakāves un neveiksmes.

Bet tas neattiecas uz mums, jo mēs esam tie cilvēki, kuru Kungs ir Dievs!

Slavējiet To Kungu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Slavējiet To Kungu, jo Viņš ir labs, un nav neviena lielāka par Jēzu!

Šo vēstījumu pilnībā varat skatīt šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas