Nobīties, tomēr nezaudēt. Meistarklase no ķēniņa Jošafata. 25/06/2023

2.Laiku 20:1-2

“Pēc tam moābieši un amonieši un kopā ar viņiem daļa no maoniešu zemes devās karā pret Jošafatu.

Un viņi nāca un ziņoja Jošafatam, sacīdami: "Liels ļaužu pulks nāk pret jums no otrpus jūras, no Sīrijas, un šeit viņi ir Hacazon-Tamarā, tas ir, Engeddi."

"Un pēc tam notika, ka Moāba bērni un Amona bērni un kopā ar viņiem kāda daļa no mehuniešiem nāca, lai karotu pret Jošafātu.

Kad vēstneši nāca pie Jošafāta un viņam ziņoja: "Pret tevi nāk liels pulks no viņpus jūras, no Sīrijas, un redzi, viņi ir jau nonākuši Hacecon-Tamārā, tas ir, En-Gedijā,"

2.Laiku 20:3-4

"Tad Jošafāts izbijās, un viņš apņēmās meklēt un sastapt To Kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu.

Kad Jūdas ļaudis bija kopā sapulcējušies, lai meklētu palīgu no Tā Kunga, un viņi sanāca no visām Jūdas pilsētām, lai izlūgtos no Tā Kunga palīdzību,"

Un Jošafats nobijās...

Nu, kurš gan no mums nezina fizisko reakciju uz personīgiem draudiem, ko sauc par bailēm.

Bailes ir alternatīva ticībai. Tie nav saderīgi. Un, ja mēs nepārvaram bailes, bailes var iznīcināt ticību. Bailes ir tā pati ticība, tikai ar mīnusa zīmi. Es baidos – tas nozīmē, ka es ticu tam, no kā baidos.

No kā tu baidies, tas notiks ar tevi. Baidies zaudēt - tātad tu tam tici. Ja tu baidies tikt nogalināts - saskaņā ar tavu ticību, lai tev notiek.

Taču ticība Dievam darbojas pavisam savādāk. Tā nav atkarīga no materiālās realitātes, kas mūs apdraud, bet gan no Dieva Valstības realitātes.

Tātad, kas jādara, lai katastrofas dienā būtu mierīgs un saglabātu savaldību, nobītos, tomēr nezaudētu?..

Jūsu uzmanībai - Meistarklase no ķēniņa Jošafata. Pilnībā vēstījumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas