Reliģiskās intrigas vai Bīstamais rikošets. 26.04.23.

"Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevis. Un tagad apskaidro Tu Mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas Man bija pie Tevis, pirms pasaule bija" (Jāņa 17:4-5).

"Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu" (Romiešiem 14:19-20).

Galvenais vārds šajos pantos ir darbs, ko Dievs mums ir uzticējis. Šī ir personīga programma un mūsu dzīves uzdevuma galvenā jēga.

Mēs pastāvīgi atrodamies kaujas laukā. Mums ir daudz ienaidnieku. Mans jautājums: kuri ienaidnieki ir briesmīgāki – ārējie vai iekšējie?

Protams, iekšējie. Un cilvēka ienaidnieki ir viņa ģimene. Kurš visvairāk iestājās pret Jāzepu? Brāļi un māsas. Kurš Dāvidam iebilda visvairāk? Atkal tie paši brāļi.

Tāpēc mums ir jābūt pāri visiem ģimenes un reliģiskajiem šķēršļiem.

Cik Tas Kungs ir ieinteresēts, lai mēs darītu darbu, ko Viņš mums ir uzticējis, tikpat arī velns ir ieinteresēts iznīcināt šo darbu. Dieva uzdevums ir svētums, kuru velns pastāvīgi centīsies iznīcināt.

Aizsargā Dieva lietu, un Dievs pasargās tevi. Un arī netraucē citiem pildīt savu misiju. Bet pats galvenais, uzmanies no reliģiskām intrigām, kas var tevi novest strupceļā un pazudināt.

Vēstījumu pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas