Autorprogramma "Brīvības cena". 14.04.23.

"Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!" (Galatiešiem 5:1).

"Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem" (Mateja 6:9-12).

Tūlīt pēc vakardienas jautājumu un atbilžu tiešraides, šodien, piektdienā, mēs rīkojām tradicionālo ikmēneša Autorvakaru.

Kā jūs pamanījāt, šīs tēmas kontekstā pieminami putni. Neskatoties uz to daudzveidību, viņi ir brīvi un pašpietiekami, kā saka Svētie Raksti:

"Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst" (Jesaja 40:29-31).

Brīvība ir liela svētība, ko Dievs mums ir devis. Tā ir Dieva Valstības atmosfēra. Dievs nekad nav radījis verdzību, koncentrācijas nometnes un spīdzināšanas kameras.

Kur ir Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. Dievam nav vajadzīgi vergi, Viņam ir vajadzīgi laimīgi un svētīti, pašpietiekami dēli un meitas, ar Viņa tēlu un līdzību.

Kā jūs saprotat, brīvības jēdziens ir milzīga un daudzpusīga dzīves sfēra, kuru mēs nekad nespēsim izsmelt vienā vakarā.

Lūk, kāpēc šoreiz esam pieskārušies tikai mums visiem sāpīgi pazīstamajai malai. Attiecībām starp piedošanu un brīvību.

Brīvība ir ļoti dārgs prieks. Un, lai kļūtu patiesi brīvs, par to ir jāsamaksā cena.

Brīvības cena ir mana piedošana. Spēja piedot ir spēja būt brīvam.

Piedošana iedarbina brīvības likumu.

Jā, ko gan pārstāstīt notikušo. Es ļoti iesaku jums rūpīgi noskatīties šo Autorprogrammu.

Pilnībā to varat skatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas