Divi svarīgākie baušļi. Sakrālais trīsstūris un loģiskā secība. 17.03.23.

Iemīli!

"Un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: "Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?"

Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši".  (Mateja 22:35-40)

Tikko izskanēja Konference. Tikai pirms nedēļas. Taču mēs pārliecinoši turpinām īstenot visu, kas bija ieplānots.

Ikmēneša Autorvakari palīdz cilvēkiem mūs labāk iepazīt. Vai mazums, ko runā ārpusē. Bet jūs ienāciet pie mums, un es garantēju, jūs redzēsiet pavisam citu ainu.

Šoreiz mēs runājām par Pirmo Bausli. Ko nozīmē mīlēt To Kungu no visas sirds? Izrādās, pirmkārt, mums ir jāpieņem lēmums, un pēc tam atnāks emocijas, pārveidojot cilvēka būtību.

"Iemīli" - tas ir bauslis. Tā ir Dieva pavēle.
Ja vēlies būt mīlēts, mīli kādu pats.

Turklāt šis vissvarīgākais bauslis paredz sakrālu trīsstūri un loģisku secību.

Pirmkārt, mums ir jāiemīl Tas Kungs, kā minēts iepriekš, un tikai pēc tam - savs tuvākais kā sevi pašu. Visa bauslība un pravieši ir balstīti uz šiem diviem baušļiem.

Cenšoties izveidot labas attiecības ar kaimiņu, vispirms neizveidojot tās ar To Kungu, mēs kārtējo reizi vilsimies.

Neatkārtošu visu, kas bija, taču atzīstos godīgi, pati tēma visā tās dažādībā mani aizkustināja līdz asarām.

Esmu pārliecināts, ne tikai mani. Tas Kungs nāca un apsedza visus klātesošos. Par ko mēs runājam, tas arī notiek.

Autorprogramma "Iemīli" pilnā apjomā ir prezentēta šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas