Pat Jēzus komandā bija nodevēji. Kā pastāvēt un palikt uzticīgam?

"Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.

Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus" (1. Pēt. 5:8-10).

Iedomājieties, nodevība un nelietība neatzīst svētās robežas un neskatās uz reliģisko statusu.

Jo tuvāk cilvēks ir Tam Kungam, jo biežāk viņš kļūst par pirmā Debesu nodevēja pavedināšanas objektu.

Cik ļoti Visvarenais vēlas mūsos iemiesot Savu tēlu un Savu līdzību, tikpat ļoti kritušais eņģelis cenšas atražot savu zemo un nodevīgo pieredzi Dieva komandās.

Iedomājieties, pat Jēzus komandā viņi bija divi. Un, neskatoties uz tuvumu Tam Kungam un, šķiet, tik spēcīgu patronāžu, cilvēku sirdīs notika tik briesmīga transformācija.

Pēdējā vakarēdiena laikā, kad mācekļu sirdis bija piepildītas ar žēlastību, sātans iegāja Jūdā. Tā nebija tikai sacelšanās, vilšanās vai nocietināšanās.

Pats sātans, debesu Kunga nodevējs, iegāja Jēzus māceklī, lai pārvērstu viņu par Mesijas nodevēju uz zemes. Ar ko tas viss beidzās, jūs labi zināt.

Paldies Dievam, ka Pēterim ar Viņa žēlastību bija cits svētīgs atrisinājums. Laiks viņam diktēja svarīgu notikumu Galilejas jūras krastā. Un, pateicoties Dieva žēlastībai, viņš šo iespēju nepalaida garām. Viņam izdevās ielēkt aizejošā vilciena pēdējā vagonā.

Dodi Dievs, lai arī mēs nenokavētu, jo laika ir maz. Un izredzes var neatkārtoties.

Šajā gadījumā baznīcas nosaukums un mūsu svētie tituli neko nenozīmē. Jo tie negarantē mūsu aizsardzību un neaizskaramību.

Bet kā gan mēs varam neizrādīties par nodevējiem? Kā pastāvēt un palikt uzticīgam? Atbildes uz šiem jautājumiem tika izklāstītas pēdējā dievkalpojumā trešdien.

Pilnībā jūs to varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas