JP svinību priekšvakarā - 33. Fināla taisne

 

"Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles, Timotejam, savam īstam dēlam ticībā: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu" (1.Timotejam 1:1-2, 18).

Tieši šī vieta kalpoja par pamatu svētdienas vēstījumam gaidāmās konferences priekšvakarā.

Šeit ir tikai dažas domas no šī sprediķa.

Pravietiskais vārds ir visu sākumu sākums. Pirmkārt, tas dzimst no Dieva. Tad tas tiek pasludināts un īstenojas dzīvē.

Labo karotāju garantētā uzvara ietverta to pareģojumu aizsardzībā un piepildīšanā, kas reiz atskanēja viņu liktenī.

"Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem.

Lauva rūc, kurš gan lai nebaidītos? Dievs Tas Kungs ir runājis, kas gan tad lai nepravietotu?" (Amosa 3:7-8).

Jebkura lūgšana, jebkura svētdarbība ir nekas cits kā Dieva Vārda iemiesošana dzīvē. Viņa solījumu un atklāsmju. Pravietiskais vārds ir cilvēces vēstures virzītājspēks.

Pravietiskais vārds ir būtiska kalpošanas Dievam sastāvdaļa. Šī ir reklāmas kampaņa Viņa nākamajiem un turpmākajiem notikumiem. Pravietiskais vārds ir noslēpums, kuru Viņš uztic tālu ne visiem.

Labo karotāju garantētā uzvara slēpjas to pareģojumu aizsardzībā un piepildīšanā, kas kādreiz atskanējuši viņu liktenī.

Vēstījumu pilnībā varēsiet noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas