Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle. 24.08.22


"Ko raugāties skaudīgi jūs, augstie kalni, uz kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām, Tas Kungs tur mājos mūžīgi! Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu, Tas Kungs ir starp tiem kā pie Sinaja kalna Savā svētumā.

Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva, Tā Kunga.

Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprai; stiprini, ak, Dievs, ko Tu mums par labu esi darījis" (Psalmi 68:17-19, 29).

Dzīvā Dieva ticība nepieņem to realitāti, ko mums piedāvā cilvēks. Vai mazums, ko redz mūsu fiziskās acis un dzird mūsu fiziskās ausis.

Dzīva ticība pieņem realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.

Visbiežāk šajā gadījumā cilvēki saka vienu un to pašu frāzi: nefantazēt. Jābūt reālistam.

Protams. Mums tikai jāsaprot, ko mēs uzskatam par realitāti. 

Dzīvā ticība pieņem nevis to realitāti, ko atklāj cilvēki, bet gan to, kuru mums atklāj Dievs. Tā ir visu uzvarošā Dieva Valstības realitāte. 

Pamatojoties uz minēto Rakstu vietu, mēs varam droši prognozēt: kalns, uz kura Tam Kungam labpatīk mājot, būs vispārējas uzmanības un interešu centrā.

Un vēl vairāk. Šo kalnu visi apskaudīs.

Ir pagājis laiks, kad tu kādu apskaudi. Pienāk brīdis, kad lomas mainīsies, un viņi apskaudīs tevi.

Notici: Tas Kungs sāks tevi svētīt visu ienaidnieku skaudībai.

Dieva Valstības svētīgā realitāte kādu dienu sagraus pašreizējā neoliberālisma neprātīgo realitāti. Pieņem to kā pravietisku vārdu. 

“Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

Kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā" (Psalms 84:5-8). 

Būt vājam vai stipram, dzīvot saskaņā ar zemes realitāti vai Dieva atklāsmēm – tā ir mūsu pašu izvēle.

Pilnā apjomā trešdienas dievkalpojumu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas