Privātīpašuma likumi Dieva Valstības teritorijā. 10.07.22.

"Un Viņš tiem iesāka runāt līdzībās: "Kāds cilvēks stādīja vīnadārzu un ap to uzcēla sētu, un raka vīna spaidu, un uzcēla torni, un to izdeva vīna dārzniekiem, un aizceļoja. Un, kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu vīnadārza augļu. Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ.

Un viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem; un to tie sasita un apsmēja" (Marka 12:1-4).

Darba kārtībā ir jautājumi, kas nav gluži populāri. Kas ir privātīpašums un vai tas pastāv Dieva Valstības teritorijā?

Mums šajā ziņā ir tendence krist galējībās. Vai nu viss pieder Tam Kungam, tas ir, īpašums pilnībā ir valsts īpašums, un man te nav par ko cepties. Man gar to nav daļas.

Vai arī es pretendēju uz visu, kas ir ap mani. Lai Dievs valda tur debesīs, bet  zemi Viņš devis cilvēku bērniem. Tāpēc es šeit esmu saimnieks, un Viņam gar to nav daļas.

Taču, kā jūs saprotat, abas ir liktenīgas kļūdas mūsu reliģiskajā pasaules skatījumā. Tas Kungs iekārtoja mūsu dzīvi tā, ka Dieva Valstība nav monopols. Šī ir polāra sistēma.

Dieva Valstība ir kopība valsts īpašumam Visvarenā pakļautībā, un privātīpašumam, kas likumīgi pieder mums. Kā jau jebkurā civilizētā, demokrātiskā sabiedrībā.

Tas Kungs, kas dzīvo debesīs, sadarbojas ar cilvēkiem, kas dzīvo uz zemes, nodrošinot tiem atbilstošu daļu un vietu Savas Valstības teritorijā.

Izpratne par to, kas ir jūsu un kas pieder Tam Kungam, ir fundamentāla dzīves atklāsme.

Jebkurš mēģinājums iejaukties Dieva Valstības privātīpašumā ir noziegums, sodāms pēc likuma. Tāpēc nekad nepiesavinieties sev to, kas pieder Tam Kungam.

"Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis?" (1. Korintiešiem 4:7).

Līdzība par neuzticīgajiem vīnkopjiem ir nopietns brīdinājums mūsdienu draudzei nepārkāpt aizliegto līniju savā mantojumā un sadarbībā ar Viņu.

Tas Kungs vienmēr sargās Savu īpašumu, apkaunojot nekaunīgos vīnkopjus, kuri cenšas piesavināties svešu mantojumu.

"Ko nu vīnadārza kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus un izdos vīnadārzu citiem" (Marka 12:9).

Viņš nevienam neatdos Savu godu un sargās Savu īpašumu visaugstākajā līmenī.

"Vai jūs šo vārdu neesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni: no Tā Kunga tas ir un ir brīnums mūsu acīs" (Marka 12:10-11).

Ļoti iesaku līdz galam noskatīties svētdienas vēstījumu - Privātīpašuma likumi Dieva valstības teritorijā (Tulkojums Latviešu valodā).

Esmu pārliecināts, ka Svētais Gars ienesīs mūsu apziņā Savas korekcijas.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas