Iemantot cilvēkus Dieva Valstībai - mūsu kalpošanas galvenais mērķis. 24.07.22.

"Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties; jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju! Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā" (1.Kor. 9:16, 23).

Cik gan liels gods ir glābt cilvēkus un vest tos pie Tā Kunga.

Grūti pateikt, cik lielā mērā šai tēzei ir praktiska nozīme mums personīgi. Taču Pāvilam tie nebija tikai skaisti vārdi un reliģisks patoss. Ilgu gadu smagi iegūta dzīves pieredze, kuras kritēriji palika nemainīgi, bet prioritātes – nesatricināmas.

"Jo dzīvot man ir - Kristus un mirt - ieguvums" (Fil.1:21) – lūk, ko citiem vārdiem sakot, viņam nozīmēja būt par Evaņģēlija līdzdalībnieku.

Un kā apgalvo teologi, Evaņģēlijs ir Skolotāja kalpošana, un Apustuļu darbi un viņu vēstules ir Viņa mācekļu kalpošana. Abi kā cēloņu un seku saite kļuva par Jaunās Derības pamatu.

Šodien šī stafete turpinās. Un Svētais Gars vēlas atveidot to pašu pieredzi mūsu draudzēs. Īpaši jūlija konferences priekšvakarā, līdz kuras sākumam atlikušas vairs tikai piecas dienas.

Tieši to es sludināju pēdējā svētdienas dievkalpojumā. “Cik gan liels pagodinājums ir būt Evaņģēlija līdzdalībniekam un Dieva Valstības pārstāvim virs zemes” - tāda bija sprediķa tēma.

Pilnā mērā dievpakalpojumu varēsiet noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas