Gavēnis un lūgšana. Ģenerālā redzējuma atjaunošana. 13.07.22.

"Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?

Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.

Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. - Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.

Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?

Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra?

Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga" (Jēkaba 2:14-22).

Šodienas vēstījums ir veltīts gaidāmajai konferencei. Un ne tikai. Mēs arī lūdzam par visas mūsu kalpošanas pāriestatīšanu.

Kalpošana ir šī vakara galvenais kontrolvārds. Pārbaudiet paši sevi, vai esat ticībā, saka apustulis Pāvils.

Galvenā dzīvas, patiesas ticības pazīme ir tava kalpošana. Kāda ticība - tāda ir arī kalpošana. Un kāda ir kalpošana – tāda ir draudze. Vai nu novecojoša un degradējoša. Vai augoša un ietekmīga.

Šodien mēs paziņojam, ka kategoriski nepiekrītam reliģiskai degradācijai. Jēzus Kristus vārdā mēs pretendējam uz draudzes izaugsmi – gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Tieši par to mēs šodien arī lūdzam.

Būtībā tā ir sagatavošanās konferencei.

Es dzirdu balsi garā: Neatmetiet savu cerību. Neatstājiet savu kalpošanu. Un tie, kas to pametuši, atgriezieties!!!

Lai Svētais Gars šodien runā uz tiem, kas ir apmaldījušies un vīlušies. Ne viss ir pazaudēts. Laiks mainīt maršrutu. Ir pienācis laiks uzmeklēt To Kungu un atjaunot savas iepriekšējās attiecības ar Viņu.


Mūsu trešdienas gavēņu darba kārtībā ir atjaunināta draudzes vīzija turpmākajiem gadiem. Šeit ir tās galvenie aspekti.

#1
Dziļa lūgšanu kalpošanas atdzimšana dažādos līmeņos.

#2
Daudzpusīga efektīva līderu komanda.

#3
Gudra un kvalitatīva evaņģelizācija, pēc kuras sākas Alfa kurss, vadītāju semināri un Bībeles skola.

#4
Efektīvu mājas grupu tīkls, kas nodrošina draudzes izaugsmi, kā arī aizbildņu kalpošana dažādos līmeņos.

#5
Perspektīva jaunatnes kalpošana kā kadru kalve topošajiem kalpotājiem dažādās jomās.

#6
Speciālistu sagatavošana pašvaldību un valsts iestādēm uz studentu kluba bāzes.

#7
Atgriešanās pie JP muzikālo projektu ikgadējo prezentāciju prakses, kā arī stratēģiska gatavošanās Pielūgsmes svētkiem.

Lūk mūsu vīzija, kurai ir jāatdzimst un jārosina mūsu ticība.

Aicinu visus, kuri nav vienaldzīgi, pievienoties mūsu gavēņiem un lūgšanām trešdienās. Un ne tikai trešdienās. Pārvērtīsim jūlija konferenci par starta laukumu gaidāmajai pļaujai.

Pilnā apjomā šo kalpošanu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas