JP vasaras konference. 29.-31.jūlijs. Rīga. Latvija

"Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

"Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu" (Lūkas 4:17-19).

Dārgie draugi! Man ir labi jaunumi. Tieši pēc mēneša Latvijas galvaspilsētā notiks JP konference “Tā Kunga labvēlības gads. Viņa zīmju un brīnumu laiks".

Nedēļu iepriekš to bija plānots rīkot Vācijā. Taču noteiktu nopietnu iemeslu dēļ mums nācās mainīt savus plānus un izvietot šo pasākumu no Drēzdenes uz Rīgu.

Sirsnīgi aicinām ikvienu ieplānot savu laiku un apmeklēt mūs 29.-31.jūlijā.

Gaidāmi daudzi viesi no dažādām Eiropas valstīm, tai skaitā no Polijas, no Spānijas, no Vācijas.

Un, protams, no Ukrainas. Kā arī delegācija no Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku.

Tostarp notiks arī jauna muzikāla projekta "12 gadus vēlāk" prezentācija.

Diezgan ilgu laiku tas nogulēja mūsu radošās laboratorijas plauktā. Un tagad beidzot ir pienācis laiks.

Prezentācija jūlijā un pirmizrāde novembrī, mūsu Kustības 33. gadadienas svinību laikā.

Neskatoties uz jebkādiem rudens sarežģījumu draudiem, mēs pārliecinoši virzāmies uz saviem mērķiem.  Lūgsimies par to kopā!

Un lai Tas Kungs vēlreiz demonstrē Savu aizsardzību un aizbildniecību.  Savu varenību un varu. Un, ja šī ir Tā Kunga vasara, tad lai Viņš ir šīs sezonas galvenais varonis.

Neaizmirstiet! Tieši pēc mēneša, 29.-31.jūlijā, laipni lūgti Rīgā, JP konferencē “Tā Kunga labvēlības gads. Viņa zīmju un brīnumu laiks".

Komentāri

Populāras ziņas