Alternatīvā analītika

Ko tu redzi, Cilvēka dēls? Ko tu dzirdi, Cilvēka dēls?

Tas Kungs, kā vienmēr, cenšas aizklaudzināties līdz mums.

civilā aizsardzība

Parādiet spriestspēju savā ticībā. Sniedziet notiekošā objektīvu vērtējumu no Dieva Valstības pozīcijas. Vai mūsu argumentācijā joprojām ir veselais saprāts un sirdsapziņas balss, vai arī tas viss ir palicis pagātnē?

Saukt lietas to īstajos vārdos ir patiesība, ko Dievs svētī. Bet, ja mēs apzināti sagrozam patiesību, agri vai vēlu nāks atmaksa. Traģisks fināls.

“Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu! Bēdas lai tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi tikai paši savās iedomās!" (Jesajas 5:20-21)

Tiem, kuri joprojām atrodas informācijas krustcelēs, meklējot saprātīgu un objektīvu notiekošā vērtējumu - platforma Antizombie. Alternatīva pašreizējo notikumu analīze (Krievu valodā).

“Tad nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi! Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu, lai Viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas Viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!" (Psalms 2:10-12)

Komentāri

Populāras ziņas